Kerknieuwsbrief, jgr 2, nr 20, vrijdag 26 mei

Zondag 28 mei 2017, 10.00 uur: Kerkdienst in Son

Het Woord
In de Bijbel neemt het begrip ballingschap een belangrijke plaats in. Israel werd in ballingschap gevoerd door machtige heersers, maar daarbij wordt gezegd: het komt omdat jullie het recht met voeten treden.
Dat kunnen we begrijpen als we indenken dat vele problemen van nu en in de toekomst ontstaan omdat wij de goede verhoudingen tussen mensen geen voorrang geven boven eigen belang. “Gerechtigheid doen”, is zorg dragen voor de wereld: in het groot en in het klein. Waar je dat niet doet, raak je in ballingschap, raak je verweesd en dus vervreemd van het goede leven.
Jezus biedt ons een weg. Laten we die dan ook gáán!
Chris Mondt

De collectes
Vandaag is de eerste collecte bestemd voor de stichting Vluchtelingen in de knel, in Eindhoven. Zij maakt zich sterk voor basisrechten van (afgewezen) vluchtelingen, vanuit de vaste overtuiging dat ieder mens bestaansrecht heeft. 
Er zijn veel vluchtelingen in Nederland, die wachten op een nieuwe procedure of die uitgeprocedeerd zijn, maar voor wie terugkeer naar hun land van herkomst geen optie is - omdat het niet veilig is, omdat ze ziek zijn, of omdat ze geen papieren hebben. Vluchtelingen in de Knel helpt hen en biedt onder andere (juridische) begeleiding en in sommige gevallen onderdak en andere ondersteuning. Zo kunnen zij weer aan hun toekomst werken.
De tweede collecte is voor Atta in Palestina. Tweederde van de Palestijnse ouderen zijn hulpbehoevend. Ze hebben vaak slechte huizen, zijn verstoken van familiehulp, eten slecht en krijgen geen goede medische zorg. Traditioneel worden de meeste ouderen opgevangen door hun families. Door de bezetting zijn veel mensen werkloos. Veel kinderen kunnen hun ouders ook niet bereiken door de vele checkpoints die er zijn. Ouderen zijn steeds meer op zichzelf aangewezen. De christelijke organisatie ATTA traint verpleegkundigen die al met ouderen werken. Daarnaast biedt ze maaltijden, onderdak, medische hulp en aandacht.
 
De diaconie beveelt beide collectes van harte bij u aan.
 
1. Vluchtelingen in de knel: NL72 RABO 0170 0253 06 t.n.v.  Vluchtelingen in de knel, Eindhoven
2.  Kerk in actie: NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. W 00911