Kerknieuwsbrief, jgr 2, nr 21, vrijdag 2 juni

Zondag 4 juni 2017, 10.00 uur: Pinksterkerkdienst in Sint Oedenrode

Pinksteren.
Het feest roept altijd wat verwarring op. Enthousiasme is mooi, te veel is niet leuk. Een Geest van vernieuwing is voor ons mensen onontbeerlijk,  te veel euforie komt al snel bezopen over. Dat was toen en dat is nu nog steeds zo. Het verhaal in Handelingen proberen wij te ontdoen van een wat al te bijbels taalgebruik om zo de essentie van het feest op het spoor te komen. Om in eigentijdse beelden het bijbels perspectief te duiden bij het ontstoken licht van Christus.
Bas Stigter

De collectes van Pinksteren
De eerste collecte is voor het Diaconaal Inloophuis ’t Hemeltje, in Eindhoven.
               Rekening: NL42 INGB 0006 8705 50 t.n.v. Diac. Inloophuis Hemeltje Eindhoven.
De tweede collecte is voor het zendingsproject Teyocoyani in Nicaragua: ondersteuning van kleine kerken in de dorpen van Nicaragua.
               Rekening: NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het  ‘Z 009170’
 

Een Pinkstergedicht

Een gedicht dat ook in de website is geplaatst, daar begeleid  door een verduidelijkende tekst van Kees.
 

Babel voorbij
Ontregeld ligt de taal over de velden van de spraak,
er groeit verwarring uit de grond en misverstand dat
is gezaaid door iemand met een scheve mond

in een bleek licht waait wind in korte ademstoten,
voert richtingloos geluiden mee, schokwolken stoom,
een lange kromzin die zich met lege lucht verbindt

en ruisend doodbloedt in een stilte die op zichzelf
wacht, totdat dit wachten de stilte bevrucht en heilzaam
openbloeit een nieuw alfabet, een klankenreeks

op een palet dat elke letter laat waar hij oorspronkelijk
voor staat, lippen en strottenhoofd vormen weer
woorden die eenduidig zijn en iedereen verstaat
Kees Hermis
 

De wandelingen

We gaan deze maand wandelen op 6 en 20 juni. We vertrekken om 14.00 uur bij de kerk in de Zandstraat met de fiets, waarna we vanaf de Vresselse Hut gaan wandelen.
Met vriendelijke groet, Din van Hoven, tel. 460816, Henny Vredeveld, tel 471665