Kerknieuwsbrief, jgr 2, nr 23, zaterdag 17 juni

Zondag 18 juni 2017, 10.00 uur: Kerkdienst in Sint Oedenrode

Het woord
Waar hebben we het over wanneer we spreken over bevrijding, over loutering en volharding? Zijn het dooddoeners die je worden toegestopt bij tegenspoed, of zijn het begrippen die herkenbaar zijn op de weg naar menswording? Het verhaal van Israel en de uittocht en bevrijding is een verhaal van menswording, maar ach lieve Heer, het is ook een verhaal van 40 jaar tobben in een troosteloze leegt! Wat houdt ons staande, wat maakt dat wij doorgaan?
Bas Stigter

De collectes
De eerste collecte is voor het IDO, het interkerkelijk Diaconaal Overleg van onze kerkgemeenschap en de RK-parochies uit Sint-Oedenrode en Son en Breugel,
               t.n.v. IDO, Son    rek.nr.: NL34 RABO 0148 2556 98
De tweede collecte is voor het Beyers Naudé Centrum (BNC) in Zuid-Afrika.
               t.n.v.  Kerk in actie, o.v.v.  Z 009085.         rek.nr.  NL89 ABNA 0457 457 457
Diaconie

De tafel
Deze zondag is er een dienst van schrift en tafel. Zou u weer houdbare producten mee willen nemen voor de Voedselbank Boxtel?
Diaconie
 

Overleden

 9   juli   Mw Len Oosting-de Jager, 86 jaar.          Potjesberg 7, 5691 DH, Son en Breugel
10 juli    Dhr Herman Benning, 83 jaar.                  Van Goghstraat 13, 5691 DJ, Son en Breugel