Kerknieuwsbrief, jgr 2, nr 24, vrijdag 23 juni

Zondag 25 juni 2017, 10.00 uur: Kerkdienst in Son

Het woord
De lezing uit Mattheus komende zondag is uit het tiende hoofdstuk. Daar doen we enkele zondagen over. Maar nu in het midden daarvan aangekomen en alles nog eens overlezend, begin ik me enigszins ongemakkelijk te voelen. Want wat daar staat en wat daar van de ekklesia (de Jezus-gemeenschap) verwacht wordt, klopt van geen kanten met de werkelijkheid. Er is uit Jezus' uiteenzetting op te maken dat bij de ekklesia horen betekent dat je in riskant leven terecht komt.
De mensen van de gangbare wereldorde zullen je voor hartstikke gek verklaren en je ziel en lichaam zou ook nog kunnen worden gedood. En dát zou die in-keurige mensen van Son en Rooi te wachten staan? Ik wil maar zeggen: zijn wìj nu gek of is het Mattheus (over “gek-zijn” gesproken)?
Ik wil U aanraden om dat hele hoofdstuk 10 eens een paar maal te lezen en U daarbij af te vragen: ben ík hier bedoeld? Dan zal ik van mijn kant proberen daar zondag een paar kanttekeningen bij te maken. Afgesproken?
Chris Mondt

De collectes
De eerste collecte is bestemd voor de Stichting Vluchtelingenwerk in Son en Breugel.
 t.n.v. Vluchtelingenwerk Son. Rekeningnummer: NL85 RABO 0148 2545 86
De tweede collecte is voor de Christelijke Commissie voor Ontwikkeling in Bangladesh.
t.n.v. Kerk in actie. Rekeningnummer NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. W 002061
Diaconie
 

Berichten, correctie

De overlijdensdata  van dhr. Benning en mw. Oosting vielen niet in juli, zoals aangegeven, maar in juni.
Redactie