Kerknieuwsbrief, jgr 2, nr 25, vrijdag 29 juni

Zondag 2 juli 2017, 10.00 uur: Kerkdienst in Sint Oedenrode

Inleidend woord
Bij een fietsenmaker zag ik ooit een bordje: Het onmogelijke doen wij onmiddellijk, wonderen duren iets langer.
Wonderen zijn in deze wereld fenomenen die echt overbodig zijn. Bij de evangelist Johannes zijn wonderen juist vanzelfsprekend in een wereld die zich onmogelijk gedraagt. Dat komt nadrukkelijk tot uiting in de genezing van een verlamde. Het werd tijd dat die man werd genezen in een wereld die onmogelijk onverschillig voor hem was.
Bas Stigter

De collectes
De eerste collecte is bestemd voor het plaatselijk diaconaat, t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente, Son.
Rekeningnummer: NL45 RABO 0148225721
De tweede collecte is voor het project “Simply the story” van het  Bijbelgenootschap van de Golf-staten, t.n.v. Kerk in actie. Rekeningnummer: NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. Z 009195
Diaconie
 

Oproepen

Kan ik in een auto meerijden naar de kerk?
Er worden mensen gezocht die bereid zijn om bij toerbeurt eenmaal per veertien dagen iemand uit Son met de auto mee te nemen naar de kerk in Son. Als  meerdere mensen daartoe bereid zijn, hoeft het niet veel werk te zijn en de persoon in kwestie is er heel blij mee.
Paulien Rabbers
Meer informatie en/of opgaven  svp opsturen naar
, telef. 475887, o.v.v. e-mailadres en telefoonnummer.

Kan ik in Zonhove op je bouwen?
Dat is het thema van de dienst op zondag 9 juli as met de bewoners van Zonhove.
De dienst begint om 11 uur in D'n Tref op het terrein van Zonhove.
Bij heel mooi weer misschien wel buiten op het grasveld bij D'n Tref.
Graag zien we u in deze dienst.
Leiding kindernevendienst, Jeannet Venekamp
groetjes, Jeannet
 

Mededelingen

Kerkwandelen
In juli wordt er gewandeld op 4 juli o.l.v Henny Vredeveld tel.471665. En op 18 juli o.l.v. Elly Mulder tel.473028 .
Om 14.00 uur bij de kerk. Neem je fiets mee, dan kan er eventueel naar een andere startplaats gefietst worden. Iedereen is welkom
Groeten van Din van Hoven