Kerknieuwsbrief, jgr 2, nr 25-b, dinsdag 4 juli

Mededeling

Op zaterdag 1 juli 2017 is op de leeftijd van 89 jaar overleden
 
               Wim van der Horst,

echtgenoot van Jeanne van der Horst,
Ganzebloemlaan 7 in Son.

De afscheidsdienst zal gehouden worden op donderdag 6 juli om 11.30 uur in de Protestantse Kerk, Zandstraat 26 in Son.
Aansluitend is de begrafenis op begraafplaats Wolfswinkel, Planetenlaan 1b te Son.
 
Na de begrafenis is er gelegenheid tot persoonlijk condoleren in de aula van Wolfswinkel