Kerknieuwsbrief, jgr 2, nr 26, vrijdag 7 juli

Zondag 9 juli, 11.00 uur: Kerkdienst in Son, Zonhove

 Kan ik op je bouwen?
Dat is het thema van de viering op zondag 9 juli as. samen met de bewoners van Zonhove. Centraal staat het verhaal over het bouwen van een huis op zand of op een rots. Dat wordt uitgelegd en uitgebeeld. Want wat betekent dat: bouwen op elkaar? Op wie bouw je? Op wie vertrouw je?
Voorgangers zijn Henny Groote Schaarsberg en Geurt Baerends.
De dienst begint om 11.00 uur in d”n Tref (terrein van Zonhove).
Bij mooi weer is de viering buiten.
Leiding Kindernevendienst Jeannet Venekamp
 
De collecte
De collecte is bestemd voor Prithipura Infant Home in Sri Lanka.
T.n.v. Prithipura Infant Home Son rekeningnummer  NL03 RABO 0103478825
Diaconie

 
Mededeling

Het was een grote verrassing voor ons toen j.l. zondag, meteen na de dienst, Johan Zwart ons de prachtige witte kerkbloemen kwam brengen!  Ze staan er nog mooi bij.
Na een kleine operatie gaat het nu gelukkig weer goed met Floris.
Hartelijk dank voor jullie meeleven !
Floris en Wies van Nes.
 

Herhaalde Oproep

Er hebben zich inmiddels vier mensen bereid verklaard om, als er kerk is in Son, een gemeentelid met de auto mee daar naar toe te nemen. Dat betekent dus, dat zij eenmaal per 8 weken aan de beurt zijn.
Het zou fijn zijn om er nog wat mensen bij te hebben. Dat moet toch lukken? 
Opgeven graag bij Paulien Rabbers ( telef. 475887)