Kerknieuwsbrief, jgr 2, nr 27, vrijdag 14 juli

Zondag 16 juli, 10.00 uur: Kerkdienst in Sint Oedenrode

Het woord
Vakantie…
Kinderen spelen en ravotten,
jongeren nemen deel aan sport- en jeugdkampen, 
gezinnen gaan op reis…
Het klinkt mooi, 
maar het leven kent ook zijn schaduwzijden van zorgen en tegenslag.
We mogen ons daardoor niet laten ontmoedigen.
God reikt ons nieuwe hoop aan.
Komende zondag horen we dat de zaaier zijn werk doet:
overvloedig wordt Gods Woord als zaad uitgestrooid, 
ook al komt slechts een deel tot ontkiemen.
Waar Gods Woord in goede aarde valt, 
daar draagt het volop vrucht.
Anneke Nieuwenhuizen
 
De collecte
De eerste collecte is bestemd voor het Ronde Tafelhuis in Tilburg.
Rekeningnummer is op dit moment niet bekend.
De tweede collecte is bestemd voor het project Sierra Leone van Lieuwe Terpstra dat de Diaconie ondersteunt door het betalen van schoolgeld en boeken voor een aantal kinderen.
Rekeningnummer: NL45 RABO 0148225721 o.v.v.  Project Sierra Leone
Diaconie