Nieuwsbrief, jaargang 2, nummer 28, 21 juli, 2017

Kerknieuwsbrief
van de Protestantse Gemeente te Sint Oedenrode, Son  en Breugel. Wekelijkse internet uitgave[1].  Jaargang 2, nummer 28, 21 juli  2017
 
 
Zondag 23 juli, 10.00 uur: Kerkdienst in Son

Het woord
Zoals steeds in de zomer begeven wij ons vandaag buiten het normale rooster. Het zal gaan over mededogen, die term uit de bijbel die zo dikwijls voorkomt. Er zijn heel veel verschillende woorden voor, maar ook licht dit begrip vaak op in de verhalen, zowel in het Eerste als het Tweede Testament. Vandaag lezen we uit de Thora en de Psalmen, en over 2 weken uit het Evangelie. Moge deze viering, maar vooral ook heel ons leven staan in het teken van het mededogen!
Geurt Baerends
 
 
De collecte
Vandaag is de eerste collecte bestemd voor de Stichting Ommekaar uit Sint-Oedenrode. De stichting Ommekaar is opgericht door de Protestantse Kerk samen met de 5 parochies uit St.-Oedenrode. Zij wil mensen helpen door hulp te verlenen in de ruimste zin van het woord, als er geen verwanten, buren of anderen zijn die dit kunnen doen.
De hulpverlening moet van korte duur zijn en is kosteloos, behalve een kilometervergoeding als er een auto gebruikt moet worden. Enkele voorbeelden van hulp zijn: begeleiding naar ziekenhuis, boodschappen doen en klusjes doen in en om het huis.
 
De tweede collecte is voor de JPRM Nigeria.
JPRM ondersteunt Nigerianen in het noorden van het land bij de ontwikkeling van hun dorp. Christenen en moslims, oud en jong, vrouwen en mannen werken samen aan de bouw van een waterput of de aanleg van een weg. Die samenwerking zorgt voor meer saamhorigheid onder de mensen. JPRM helpt bij de organisatie van spaargroepen, geeft lessen over vrede en zorgt ervoor dat volwassenen leren lezen en schrijven. Zo ontstaat een veilig leefklimaat in de dorpen en meer welvaart en ontwikkeling voor de bewoners, in een land dat zwaar onder druk staat door dreigend extremisme.
 
De diaconie beveelt beide collectes van harte bij u aan.
 
 
1. St. Ommekaar St.-Oedenrode:  NL61 RABO  0198 2170 99
2. Kerk in actie: NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. Z 004624
 
 
[1] Deze papieren versie is bestemd voor belangstellenden en abonnees die geen internet hebben. Abonnee worden is eenvoudig:  Kies op het internet: www.pgsintoedenrodesonenbreugel.nl , klik op “nieuwsbrief” en geef uw e-mailadres op.