Nieuwsbrief, jaargang 2, nummer 29, 28 juli, 2017

Kerknieuwsbrief
van de Protestantse Gemeente te Sint Oedenrode, Son  en Breugel. Wekelijkse internet uitgave.  Jaargang 2, nummer 29, 28 juli  2017
  
 

 Zondag 30 juli, 10.00 uur: Kerkdienst in Sint Oedenrode

Het woord
In de lezing van vandaag is koning Salomo nog jong en onervaren.
Maar wat is ervaring?
Soms is ervaring: bidden, rekenen op God en zelf een werktuig te zijn in zijn hand.
En Jezus stuurt ons op weg, om met open ogen op zoek te gaan naar wat van waarde is.
De dauwdruppels als parels in het gras?
Een woord van moed dat weer kracht geeft voor wie het niet meer zag zitten?
Dat verborgen Koninkrijk van God, verborgen, ja, en dan opeens openbaar voor wie anders durft te kijken?
Je hebt er opeens alles voor over, laat los wat je vastzette, en houdt vast wat je nooit meer los wil laten.    
Anneke Nieuwenhuizen, voorganger

De collectes
 1  De eerste collecte is voor vakantieweken voor Vluchtelingengezinnen, georganiseerd door Vluchtelingenwerk Nederland . Rekening NL89 ABNA  0457 457 457 van Kerk-in-Actie o.v.v. D 065102
 2  De tweede collecte is voor Dreamhouse, een organisatie die acute en structurele hulp biedt aan de straatkinderen van Yogyakarta. Rekening  NL89 ABNA 0457 457 457 van Kerk- in Actie o.v.v. K 017881 .
 

Kerkwandelen

In augustus gaan we wandelen op 1, 15 en 29 augustus.
We komen samen om 14.00 uur bij de kerk in Son. Neem je fiets mee, dan kan er eventueel in overleg naar een andere startplaats gefietst worden. Iedereen is welkom.
Met vriendelijke groet, 
Henny Vredeveld, tel 471665,