Correctie in Nieuwsbrief van 30 juli.

De nieuwsbrief die u ontving gaf de doelen van de collectes van vorige week.
Onze excuses, Hieronder volgen alsnog de collectes van zondag 30 juli:

Kerkdienst op zondag 30 juli in St Oedenrode
De eerste collecte is voor vakantieweken voor Vluchtelingengezinnen, georganiseerd door Vluchtelingenwerk Nederland . Rekening NL89 ABNA 0457 457 457 van Kerk-in-Actie o.v.v. D 065102
De tweede collecte is voor Dreamhouse, een organisatie die acute en structurele hulp biedt aan de straatkinderen van Yogyakarta. Rekening  NL89 ABNA 0457 457 457 van Kerk- in Actie o.v.v. K 017881 .