Nieuwsbrief, jaargang 2, nummer 30, 4 aug 2017

Kerknieuwsbrief van de Protestantse Gemeente te Sint Oedenrode, Son  en Breugel.

 

Zondag 6 augustus, 10.00 uur: Kerkdienst in Son

Het Woord
Zoals steeds in de zomer begeven wij ons vandaag buiten het normale rooster. Het zal net als twee weken geleden gaan over mededogen, die term uit de bijbel die zo dikwijls voorkomt. Vandaag lezen we enkele verhalen over de compassie die Jezus had met mensen in nood.
Moge deze viering, maar vooral ook heel ons leven staan in het teken van het mededogen!
Geurt Baerends

De collectes
Collecte 1 is voor Villa Vrede, een open huis in Utrecht voor mensen zonder papieren. Collecte 2 is voor Cedepca, het opleidingsinstituut voor een sociaal sterke kerk in Guatemala.
1. Rekening Kerk in actie: NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. D 065133
2. Rekening Kerk in actie: NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. Z 009213

 
Mededeling

Mevr. E.N. Weber- de Poorte Is overleden op 30 juli 2017  in Eindhoven.
De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden op vrijdag 4 augustus in de Knoptorenkerk in Sint-Oedenrode. Zij is begraven op Wolfswinkel in Son en Breugel, in besloten kring.