Nieuwsbrief, jaargang 2, nummer 31, 11 aug 2017

Kerknieuwsbrief van de Protestantse Gemeente te Sint Oedenrode, Son en Breugel


Zondag 13 augustus, 10.00 uur: Kerkdienst in Sint Oedenrode

Houvast vinden.
Waar en hoe vinden we houvast? Je ziet het voor je: een peuter die voor het eerst probeert te lopen: onzeker, aarzelend, wankelend, zoekend naar houvast. Hoe heerlijk is het dan wanneer het bij de hand genomen wordt door een volwassene!
Temidden van wat er in ons leven en onze wereld gebeurt, zoeken ook wij houvast, zekerheid, grond onder de voeten. En daarom komen we op zondag bij elkaar: om verhalen te horen waar en hoe mensen houvast vinden.
Deze zondag horen we verhalen over Gods aanwezigheid in verschillende situaties, in de stilte en in de storm. Wanneer is God nabij? En laten we God toe, in ons leven, in onze wereld?
Berthilde van der Zwaag.

De collectes
De eerste collecte is voor Stichting Jarige Job, die kinderen in Nederland die in armoede leven,  verrast op hun verjaardag en ze in staat stelt op school te trakteren.
De tweede collecte is voor het werk van onze eigen commissie ZWO (Zending , Werelddiaconaat, Ontwikkelingssamenwerking).
1. Stichting Jarige Job, Rotterdam: NL26 RABAO0108748227
2. Werkgroep ZWO, Son: NL79 INGB 0003 7524 98
 

Een klein berichtje voor de Nieuwsbrief. 

Graag wil ik iedereen van harte bedanken voor de prachtige bos bloemen, die ik afgelopen
zondag via Thea en Geert Prummel mocht ontvangen
Compleet met een lijst gemeentegroeten en de beste wensen. Hartelijk dank allemaal.
Ik hoop gauw weer aanwezig te kunnen zijn.
Elly Mulder