Nieuwsbrief, jaargang 2, nummer 32, 18 aug 2017

Kerknieuwsbrief van de Protestantse Gemeente te Sint Oedenrode, Son en Breugel.

Zondag 20 augustus, 10.00 uur: Kerkdienst in Son

Grenzen.
Deze zondag horen we verhalen over moeders. Een moeder met een lichamelijk zieke zoon en een moeder met een geestelijk zieke dochter. Ze vechten voor hun kinderen en begeven zich op, of zelfs over, de grenzen van wat hoort en wat mogelijk is.
Ook Jezus overschrijdt grenzen en het is alsof hij zijn eigen zending pas dan goed gaat verstaan.
Soms moeten we grenzen over voor een meer helder zicht op onszelf of om de dingen niet langer laten zijn zoals ze zijn.
Berthilde van der Zwaag

De collectes.
De eerste collecte is voor de ondersteuning van de vluchtelingen die in Sint Oedenrode komen wonen.  De tweede collecte is voor een organisatie in Bangladesh die mensen ondersteunt die eerst moslim waren en nu christen zijn. Zij zijn nergens welkom.
Het rekeningnummer van de eerste collecte kan op dit moment niet worden doorgegeven. Van de tweede collecte is het: NL89 ABNA 0457 457 457 , Kerk in Actie ,o.v.v. Z 009378.

Gedicht                                            

Op een dag

Op een dag zul je me vragen
waar kom je vandaan,
waar ga je naartoe.
Het weer zal vaag en naamloos
zijn, geen anker in de tijd.
Ik zal je antwoorden
ik weet het niet maar
het water misschien of de lucht,
de verten voor en achter mij.
Je zult koffie zetten, we
zullen wat praten, opnieuw
de omtrekken verkennen van
het ongrijpbare misschien,
hoe het zou zijn geweest als jij,
als ik, als als niet had bestaan.
Herinneringen aan wat nog
geboren wordt of er nooit was.
Maar ook die dag en later gaan
voorbij. We zullen leven of niet.
Met onbekende bestemming
vertrokken zijn of gebleven.                                     
                                      Kees Hermis
 
         (Dit gedicht is ook gepubliceerd in de website van onze gemeente)