Nieuwsbrief, jaargang 2, nummer 34, 1 sept 2017
Kerknieuwsbrief van de Protestantse Gemeente te Sint Oedenrode, Son  en Breugel.
 

Zaterdag 3 september, 10.00 uur: Kerkdienst in Son

Het woord
God erkennen als de enige God en almachtig God, betekent niet dat God een Sinterklaas is waar je verlanglijstjes bij inlevert. Wat moet God met al onze verlanglijstjes?
In het doorgaans zonnige en droge Spanje bidt een boer om regen voor zijn gewassen en de toerist die op diezelfde plek net aankomt voor zijn vakantie bidt om een weekje zon en droogte. Hoe kan God op dit soort gebeden reageren?
ds Roeland Wijkhuizen.

De collectes
De eerste collecte is voor Defence for Children, organisatie voor het bewaken van kinderrechten. De tweede collecte is voor Shalom, India: een organisatie die zich, met hulp van kerken, inzet voor Hiv/Aids patiënten en voor voorlichting over deze ziekte.
1. Defence for Children, NL30 INGB 0000 0031 66.
2. Kerk in actie: NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. W012480
 

Dinsdag 26 september, Lezing Maandagmorgengroepen

Het jaarthema van de Maandagmorgengroepen is dit jaar: kwetsbaarheid.
Kwetsbaarheid in al zijn facetten. We beginnen dit seizoen met een lezing over kwetsbaarheid door ds. Hans Pasveer (emeritus hoogleraar Practische Theologie, Protestantse Universitaire Faculteit te Brussel). Hij heeft onlangs een essay geschreven met als titel: Kwetsbaar bestaan.
Deze lezing zal plaatsvinden op dinsdag 26 september om 20.00 uur in de kerk in Son. Nadere informatie over de lezing en de maandelijkse instructies voor de leden van de
Maandagmorgengroepen zullen binnenkort in een brochure verschijnen. In de volgende nieuwsbrieven zal meer informatie volgen. U kunt alvast de datum reserveren.
U bent allen (ook niet-leden) van harte uitgenodigd voor deze lezing
Stuurgroep Maandagmorgengroepen,
Jeannet Venekamp