Nieuwsbrief, jaargang 2, nummer 35, 8 sept 2017

Kerknieuwsbrief van de Protestantse Gemeente te Sint Oedenrode, Son  en Breugel. 


Zondag 10 september, 10.00 uur: Kerkdienst in Sint Oedenrode

Het Aanvangswoord
Eenheid, en gemeenschap, wie verlangt er niet naar? We willen allemaal graag ergens bij horen, én gerespecteerd worden om onze eigenheid.
Kan dat? En hoe voorkomen we dat we meewerken aan Wij-Zij denken? En als we het over “eenheid in Christus” hebben, sluiten we dan anderen uit?
Vragen om bij stil te staan als we samen luisteren naar de Schriften en gemeenschap vieren rondom de Tafel.
Eline van Yperen

De collectes.
De eerste collecte is voor JOP,  de landelijke organisatie voor het jeugdwerk in de Protestantse Kerk in Nederland.  Rekening  NL52 ABNA 041 41 41 415 t.n.v. Jeugdwerk Protestantse Kerk o.v.v.Collecte september.
De tweede collecte is voor onze eigen ZWO-groep die de vragen vanuit de wijde wereld aan ons voorlegt. Rekening ZWO, Son . NL79 INGB 0003752498
 
De maaltijd
Bij de viering van het Avondmaal op deze zondag wordt iedereen weer van
harte uitgenodigd houdbare levensmiddelen mee te brengen.
De artikelen zijn dit keer bestemd voor de Voedselbank in Boxtel.
Namens de diaconie, Elly Mulder
 

Bewegen en ontmoeten in september

Wandelen vanaf de kerk in Son.
Op  alle dinsdagen in de oneven weken, start om 14.00 uur.
Duur van de wandeling is ongeveer 1,5 uur.
Als je op de fiets komt, hebben we de mogelijkheid op een ander punt te starten.
In september  wandelen we  op  12 sept. en  op 26 sept.
Inlichtingen bij  Henny Vredeveld  tel. 471665 
                         Din van Hoven      tel. 460816  
 

Dinsdag 26 september, Lezing Maandagmorgengroepen

Het jaarthema van de Maandagmorgengroepen is dit jaar: kwetsbaarheid.
Kwetsbaarheid in al zijn facetten. We beginnen dit seizoen met een lezing over kwetsbaarheid
door ds. Hans Pasveer (emeritus hoogleraar Practische Theologie, Protestantse Universitaire Faculteit te Brussel). Hij heeft onlangs een essay geschreven met als titel: Kwetsbaar bestaan.
Deze lezing zal plaatsvinden op dinsdag 26 september om 20.00 uur in de kerk in Son.
Nadere informatie over de lezing en de maandelijkse instructies voor de leden van de
Maandagmorgengroepen zullen binnenkort in een brochure verschijnen. In de volgende nieuwsbrieven zal meer informatie volgen. U kunt alvast de datum reserveren.
U bent allen (ook niet-leden) van harte uitgenodigd voor deze lezing
Stuurgroep Maandagmorgengroepen,
Jeannet Venekamp

 

Zondag 1 oktober : Bezoekers in de kerk


In het weekend van 30 september / 1 oktober ontvangen wij twee theologiestudenten uit Egypte en Brazilië in onze gemeente.  Zij studeren enkele maanden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Na de kerkdienst van 1 oktober kunnen we met hen in gesprek. Dus reken in uw agenda er vast mee dat u die zondagmorgen iets langer in de kerk kunt blijven dan anders. Binnenkort volgt meer informatie.
Namens de diaconie, Dirk Strasser