Nieuwsbrief, jaargang 2, nummer 36, 15 sept 2017

Kerknieuwsbrief van de Protestantse Gemeente te Sint Oedenrode, Son  en Breugel.

Zondag 17 september, 10.00 uur: Kerkdienst in Son,
Startzondag, voorganger is ds Bas Stigter

Het woord
Het thema van de dienst, stilte, is ook het thema van het komende jaar:

 “Stilte”
Ik heb mij nu zo luid tot u gericht
dat uw zwijgen is gaan klinken
naar de stilte in een bladstil bos
nadat er ’s nachts uit een tent
een kind geroepen heeft en het was
het mijne niet. Ik twijfel niet
aan uw bestaan zo lang u tot mij
zwijgt. Het is aan mij, u laat mij vrij
om uit uw echoënde stilte op te staan.
Willem Jan Otten

De collectes.
De eerste collecte is, vanwege de Vredesweek, voor PAX: de combinatie van Pax Christi en IKV. Rekening NL03 TRIO 0390 5150 00, t.n.v. PAX
De tweede collecte is voor Noodhulp: Nepal en Bangladesh (overstromingen) en Sint Maarten (orkaan Irma). Rekening  NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. noodhulp Nepal en Bangladesh  en/of rekening NL02 INGB 0000 005125  t.n.v. Rode Kruis, o.v.v. Actie Sint Maarten
 

Dinsdag 26 september, Lezing Maandagmorgengroepen

Het jaarthema van de Maandagmorgengroepen is dit jaar: kwetsbaarheid.
Kwetsbaarheid in al zijn facetten. We beginnen dit seizoen met een lezing over kwetsbaarheid door ds. Hans Pasveer (emeritus hoogleraar Practische Theologie, Protestantse Universitaire Faculteit te Brussel).
Hij heeft onlangs een essay geschreven met als titel: Kwetsbaar bestaan.
Deze lezing zal plaatsvinden op dinsdag 26 september om 20.00 uur in de kerk in Son.
Nadere informatie over de lezing en de maandelijkse instructies voor de leden van de
Maandagmorgengroepen is vanaf zondag beschikbaar.
U bent allen (ook niet-leden) van harte uitgenodigd voor deze lezing
Stuurgroep Maandagmorgengroepen,
Jeannet Venekamp