Nieuwsbrief, jaargang 2, nummer 37, 22 sept 2017

Kerknieuwsbrief van de Protestantse Gemeente te Sint Oedenrode, Son  en Breugel.

Zondag 24 september, 10.00 uur: Kerkdienst in Sint Oedenrode

Kritische woorden
Wie zich inleest en inleeft in de lezingen van de zomer- en (nú) herfsttijd, die verbaast zich over al die kritische verhalen. Het Griekse woord krisis wordt meestal vertaald met "oordeel", maar dat geeft een verkeerd beeld, want in dat woord zit een definitief besluit. Zo en zo heeft de rechter geoordeeld. Het Griekse woord wijst op die twee lipjes van een ouderwetse weegschaal, die elkaar naderen als er op de ene kant niet zoveel materie komt als op de andere kant gewichten. "Wegen" vind ik wel een mooi woord.  Er wordt in al die verhalen dus wat afgewogen! Ons woord 'kritisch" maakt dan nog duidelijk dat het ook om grote scherpzinnigheid gaat: "weegwillend" (dat woord bestaat weliswaar niet) zou dan een goede omschrijving kunnen zijn. 
Die verhalen zijn dus geen praatjes voor de vaak. Integendeel, je wordt wakker geschud. En dan kom je dus voor de keuze te staan. Het kan vriezen, maar ook dooien. "Wat was je weer somber vandaag", hoor ik wel eens opmerken. Dan was ìk niet somber (al was ik het), maar het verhaal bracht ons in de diepte en ik had als een echte "dienaar van het goddelijke woord" niet anders gedaan dan die tekst luide te laten horen! 
Die kritische verhalen horen wij in deze liturgische tijd van zomer en herfst en straks gaan we met Advent weer verder in Lukas, maar in Mattheus volgt dan na de kritiek de passie met als dieptepunt de kruisiging. die wij merkwaardigerwijs alweer achter ons hebben. Maar misschien zijn onze twijfelachtige keuzes wel de oorzaak van dat kruis en die dood en staan ze daarom opgeschreven.  Het is maar dat U het weet. 
De vraag komende zondag zal zijn: moeten we elkaar (al te gemakkelijk) laten troosten en zeggen: het komt wel goed, hoor! Of moeten we eindelijk eens de Schriftwoorden echt ernstig nemen. Het is helemaal niet zeker dat het goed komt...  De scherpzinnige en betrokken lezer Piet Oosting meldde in ons vorige kerkblad "God is tekst". Misschien dat we door die verhalen in al hun rauwheid, somberheid en scherpte te horen, eindelijk dan pas God zullen ontwaren: "zien, soms, even", het licht aan de einder! Kom het maar horen!
Chris Mondt

De collectes.
De eerste collecte is voor het Bijna Thuis Huis, het hospice in Son. Mevrouw Titia Braam, coördinator van dit huis geeft in de dienst een korte toelichting. Na de dienst kan zij vragen beantwoorden. Bijna Thuis huis Son:  rekening NL94 RABO 0154 575 429
De tweede collecte is voor kerkelijk vredeswerk in Colombia.   Rekening Kerk in Actie: NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. Z 016715
 

Dinsdag 26 september, 20. 00 uur : Lezing Maandagmorgengroepen

Het jaarthema van de Maandagmorgengroepen is dit jaar: kwetsbaarheid.
Kwetsbaarheid in al zijn facetten. We beginnen dit seizoen met een lezing over kwetsbaarheid door ds. Hans Pasveer (emeritus hoogleraar Practische Theologie, Protestantse Universitaire Faculteit te Brussel). Hij heeft onlangs een essay geschreven met als titel: Kwetsbaar bestaan.
Deze lezing zal plaatsvinden in de kerk in Son.
Nadere informatie over de lezing en de maandelijkse instructies voor de leden van de Maandagmorgengroepen zullen binnenkort in een brochure verschijnen. In de volgende nieuwsbrieven zal meer informatie volgen. U kunt alvast de datum reserveren.
U bent allen (ook niet-leden) van harte uitgenodigd voor deze lezing. Stuurgroep Maandagmorgengroepen,
Jeannet Venekamp
 

Zondag 1 oktober : Bezoekers in de kerk

Zoals in een eerdere nieuwsbrief al is vermeld ontvangen wij in het weekend van 30 september / 1 oktober twee theologiestudenten uit Egypte en Brazilië in onze gemeente.  Zij studeren enkele maanden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.
Op zaterdagmiddag krijgen zij een rondleiding in de Knoptorenkerk, aansluitend zullen wij met een aantal gemeenteleden en met hen een Hollandse maaltijd gebruiken in de kerk aan de Zandstraat.
Deze studenten worden door Bas Stigter betrokken bij de kerkdienst van 1 oktober. Aansluitend aan deze dienst zullen zij een presentatie geven, waarna de gemeente met hen in gesprek kan gaan. Er zal uiteraard koffie zijn, we zijn nog op zoek naar gemeenteleden die iets willen bakken voor bij de koffie (aanmelden graag bij Alies Haan 0499-471604). Dus reken in uw agenda er vast mee dat u die zondagmorgen iets langer in de kerk kunt blijven dan anders.
In de middag bezoeken  ze 't Hemeltje in Eindhoven, waarna zij weer vertrekken. Wij hopen hen op deze manier een indruk te geven over onze gemeente, en we hopen van hen een indruk te krijgen van het gemeente zijn in hun thuisland, Brazilië en Egypte.
Namens ZWO Cora Rothuizen 

Zaterdag 7 oktober 2017: Landelijke Ionadag

Zaterdag 7 oktober wordt de landelijke Ionadag gehouden in Tilburg. Deze dag is bedoeld voor iedereen: Ionakenner of benieuwd naar wat deze beweging inhoudt. Iona is veel meer dan mooie liederen. Deze dag zoeken we naar hoop die de wereld verandert. Een interessante spreker uit Glasgow, allerlei workshops, zingen en vieren: bent u geïnteresseerd,  kijk dan op www.ionagroep.nl voor alle info en  aanmelding. Of bel  (0499-475902) of mail mij: .
Voor nieuwe inspiratie: tot ziens in Tilburg.
Dirk Strasser
 

Donderdag 23 november 2017, 20.00 uur: Gemeenteberaad in de Kerk te Son

Hoofdthema is het beleidsplan 2017 – 2019
Noteert  deze datum alvast in uw agenda.
Albert Vink, scriba