Nieuwsbrief, jaargang 2, nummer 36, 29 september 2017

Kerknieuwsbrief  van de Protestantse Gemeente te Sint Oedenrode, Son  en Breugel. 

  

Zondag 1 oktober, 10.00 uur: Kerkdienst in Son


* Inleidend woord
In de wereld van grote monden, harde taal en altijd maar het eigen belang voorop stellen, klinkt vanochtend een ander geluid. Een geluid met oude papieren behorend tot die canon van ons erfgoed om het eens politiek correct te zeggen. Een woord van Paulus, voormalig religieus extremist,  die ons oproept de ander hoger te achten dan onszelf. Waarom? Omdat Christus dat deed, daarmee getuigend wie God is en hoe wij mogen zijn. Wij lezen en horen dat allemaal in een dienst waarin wij ons verbonden weten met mensen wereldwijd. En wij hebben bezoekers  uit Egypte en Brazilië die zich met ons in diezelfde Christus verbonden weten.
Bas Stigter, voorganger
 
* De collectes.
De eerste collecte is voor de  stichting Vluchtelingen in de Knel in Eindhoven. Rekening NL72 RABO  0170 025 306
De tweede collecte is voor Nes Ammim in Israël, voor contact tussen Joden, Christenen en Moslims. Via Kerk in Actie: rekening  NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. Z 016113
De diaconie.

De bezoekers
Zoals in een eerdere nieuwsbrieven vermeld ontvangen wij aanstaand weekend  in onze kerkelijke  gemeente twee theologiestudenten:
       Maurice Mansour uit Egypte en     Felipe Nakamuru uit Brazilië. 
Zij studeren enkele maanden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.
Zij worden door Bas Stigter betrokken bij de zondagochtend viering. Aansluitend aan deze dienst zullen zij een presentatie geven, waarna de gemeente met hen in gesprek kan gaan.
Er zal uiteraard koffie zijn met iets lekkers.
Dus reken er vast mee dat u iets langer dan anders in de kerk kunt blijven, steek eventueel een boterhammetje bij u.
Namens ZWO,  Cora Rothuizen 
 

Dinsdag 3 oktober, 19.00 -21.30 uur: Bijeenkomst Eenzaamheid

 
Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. Het gemis van verbondenheid met anderen is herkenbaar voor alle leeftijden. Voor de Adviesraad sociaal domein, LEV-groep en de gemeente Son en Breugel genoeg reden om dit tot een belangrijk thema te maken.
Om het thema breder bespreekbaar te maken is onder leiding van Coalitie Erbij een themabijeenkomst georganiseerd.
             “Eenzaamheid vraagt om aandacht”
U bent op  3 oktober  van harte welkom in het Vestzaktheater, Kerkstraat 1 in Son en Breugel.
Wilt u ons per mail laten weten dat u komt? In verband met de praktische voorbereiding vinden we het prettig als u zich aanmeldt via Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen via hetzelfde emailadres of via 06 41436865.
Zie ook het artikel in weekblad Forum van deze week.
Jeannet Venekamp
 
 

Zondag 22 oktober, 15.00 uur: Kom naar voren!,  500 jaar Reformatie

Ter gelegenheid van de viering van 500 jaar Reformatie worden in de voorstelling “Kom naar Voren”, de historische personen tot leven gebracht. Verhalenverteller Keek Postumus en accordeanist Juul Beerda begeleiden hen in een spannend spel met een actuele spits. 
De voorstelling is georganiseerd door de gezamenlijke Protestantse Gemeentes in Peel  en Kempenland. De plaats is De Regenboog, Sportlaan 5, te Nuenen.
Voor meer informatie en het bestellen van kaartjes (€ 6,20), zie: www.pgn-nuenen.nl