Nieuwsbrief, jaargang 2, nummer 39, 6 oktober 2017

Kerknieuwsbrief van de Protestantse Gemeente te Sint Oedenrode, Son  en Breugel.

Zondag 8 oktober, 10.00 uur: Kerkdienst in Sint Oedenrode


Het woord
Vernieuwing, omdenken, bevrijding en wat daarvoor nodig is: Jezus laat het zien, zoals zo vaak, in daad en woord. De kaarten lijken geschud tijdens een zondagse maaltijd. Maar hij schudt de aanwezigen op met zijn commentaar op de tafelmanieren en met de manier waarop hij omgaat met een zieke.
Cristina Pumplun, voorganger

De collectes
De eerste collecte is voor de post ‘ondersteuning’ van onze diaconie.
   Rekening: NL45 RABO 0148 2257 21 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente.
De tweede collecte is voor FPT/Stichting De Kleine Arbeider voor hulp aan kinderen in Colombia die moeten werken. Rekening: Kerk in Actie: NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. K 009249

Donderdag 12 oktober om 20.00 uur: Leerhuis in de kerk aan de Zandstraat

Zoals u in W&D hebt kunnen lezen heeft Vorming en Toerusting ook dit seizoen een aantal Leerhuisavonden georganiseerd over het thema “Stilte”, afgewisseld met een aantal films over hetzelfde thema. De eerste Leerhuisavond is op aanstaande donderdag. Onder leiding van ds. Bas Stigter zullen dan over dit thema een aantal Bijbelse bronnen worden besproken, zoals de psalmen, de profeten en verschillende evangeliën.

Ook alle volgende bijeenkomsten vinden plaats vanaf 20.00 uur in de kerk aan de Zandstraat:
do.   9 november : Film “Into Great Silence”, Philip Gröning
do. 16 november : “Stilte” in de Literatuur.
do. 18 januari       : “Stilte” in de Beeldende Kunst
do.   8 februari     : Film “The look of Silen Joshua Oppenheimer
wo. 28 februari    : Bisschop de Korte “Het zwijgen van God”
do.    8 maart       :  Film “Silence” van Scorsese
do.  15 maart       :  Documentaire “De Mattheus  Missie van Reinbert de Leeuw” 
Iedereen is van harte welkom om hieraan deel te nemen.
Boudewijn Goudswaard

Bewegen en ontmoeten, wandelen vanaf de kerk in Son.

Op  alle dinsdagen in de oneven weken. Deze maand op 10 en 24 okt.
Start om 14.00 uur.
Duur van de wandeling ongeveer 1,5 uur.
Inlichtingen bij  Henny Vredeveld  tel. 471665 
                             Din van Hoven       tel. 460816 
 

Contact, een herhaald bericht van het Pastoraat

 Voor vraag om contact en/of bezoek, om welke reden dan ook, kunt u bellen:
Voor Son en Breugel:      Roos Grevink                    0499-472914
                                             Anneke Kauffmann          0499-171879
Voor Sint-Oedenrode:    Toos Siertsema                0413-287697