Nieuwsbrief, jaargang 2, nummer 39, 6 oktober 2017

Kerknieuwsbrief van de Protestantse Gemeente te Sint Oedenrode, Son en Breugel. .  

Zondag 22 oktober, 10.00 uur: Kerkdienst in Sint Oedenrode

Het thema
Onlangs heb ik in Londen de Saint Paul’s Cathedral en de Westminster Abbey bezocht. Toen ik daar rondliep kwam de vraag in mij op - voor wie bouwen we zulke mooie gebouwen? En wat drukken ze uit? Bouwen we deze grote huizen voor God of voor onszelf? Daar wil ik deze zondag bij stilstaan. Als thema heb ik gekozen voor vandaag: ‘Uw huis is ons huis’.
Ds Rien op den Brouw

De collectes
De ewerste collecte is voor Arm-in-Arm, de solidariteitsgroep in Son en Breugel van mensen met een minimaal inkomen. Bijdragen via rekening van de diaconie: NL45 RABO 0148 2257 21, o.v.v. Arm-in-arm
De tweede collecte is voor Moldovon Christian Aid (MCA), een interkerkelijk platform in Moldavië voor hulp aan de meest kwetsbare mensen in dit land. Kerk in Actie: rekening  NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. W009266
 

Zondag 22 oktober, 15.00 uur: Kom naar voren!

 500 jaar protestantisme
Ter gelegenheid van de viering van 500 jaar Reformatie worden in de voorstelling “Kom naar Voren”, de historische personen tot leven gebracht. Verhalenverteller Keek Postumus en accordeonist Juul Beerda begeleiden hen in een spannend spel met een actuele spits. De voorstelling is georganiseerd door de gezamenlijke Protestantse Gemeentes in Peel  en Kempenland.
De plaats is De Regenboog, Sportlaan 5, te Nuenen.
Voor meer informatie en het bestellen van kaartjes (€ 6,20), zie:  www.pgn-nuenen.nl

  
Zondag 19 november, Kerk te Son:  Maaltijd  voor alleengaanden.

U kunt zich bij ons opgeven:
Anneke Kaufmann (0499-471879), Joukje Elzinga (0499-472614)
 

Binnenkort:

Zondag 29 oktober:     Bijbelzondag
Zondag 5 november:     Gedenking van overledenen
Donderdag 9 november:     Film ‘Into Great Silence’
Tot zondag 12 november 2017: Actie Schoenmaatjes