Nieuwsbrief, jaargang 2, nummer 42, 27 oktober 2017

Kerknieuwsbrief
van de Protestantse Gemeente te Sint Oedenrode, Son en Breugel.
 

Zondag 29 oktober, 10.00 uur: Kerkdienst in Son

Het woord
Vandaag staat het liefhebben centraal. Liefhebben is een gave. Maar ook een discipline! Een geschenk om mee te oefenen. Op deze Bijbelzondag lezen wij uit het Handboek der Liefde dat het allemaal begint met horen. Hoor Israël… Luister nou eens…Liefhebben begint niet met het liefhebben van je eigen familie, kinderen, volk of ras, maar begint met het liefhebben van de Ene. Dat biedt meer perspectief. Liefhebben begint met het leren zien door Zijn ogen, Zijn hart, Zijn ziel.
Bas Stigter

De collectes
De eerste collecte is voor het Nederlands Bijbelgenootschap.
Rekening: NL74 SNSB 0266 3808 08 t.n.v. NBG.
De tweede collecte is voor het Luthers Theologisch Seminarie in Hong Kong waar studenten uit heel Zuid-oost-Azië worden opgeleid. Kerk-in-Actie zendt Nederlandse docenten hierheen om les te geven.  Rekening:  NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. Z018626 t.n.v.  Kerk-in-Aktie

De  Tafel
Hierbij wordt u weer van harte uitgenodigd houdbare levensmiddelen mee te brengen
voor de Voedselbank, opdat wij weer wat kunnen bijdragen voor die mensen die daar helaas gebruik van moeten maken. De artikelen zijn bestemd voor de voedselbank in Best.
Namens de diaconie; Elly Mulder
 
Boeken van het Bijbelgenootschap
Zoals steeds op de Bijbelzondag geeft Helene Greijdanus een presentatie van deze boeken.
 
 

Donderdag 23 november,  20.00 uur: Gemeenteberaad.

De bijeenkomst is in de kerk te Son. Rond 14/15 november ontvangt u een speciaal nummer van Woord&Daad met informatie over de te bespreken problemen. Uw aanwezigheid is zeer gewenst!
 

Ook binnenkort:

Zondag 5 november: Gedenken van overledenen
Donderdag 9 november: Film ‘Into Great Silence’
Zondag 12 november: laatste dag inlevering van uw schoenendozen
Zondag 19 november: Maaltijd alleengaanden in de kerk te Son