Nieuwsbrief, jaargang 2, nummer 42 C, 2 november

Kerknieuwsbrief 42, tweede extra uitgave
van de Protestantse Gemeente te Sint Oedenrode, Son en Breugel
.


Mededeling voor de bezorgers van Woord & Daad

Ter voorbereiding op het belangrijke gemeenteberaad van 23 november zal een speciale editie van Woord&Daad uitgegeven worden in plaats van de gebruikelijke uitnodigingsbrief van de kerkenraad.
Deze editie zal verschijnen op 14 november en de dagen daarop bezorgd worden. Dit betekent een extra bezorgingsronde voor de wijkhoofden en vrijwilligers.  Middels deze nieuwsbrief worden zij vriendelijk verzocht rekening te houden met deze data. Uw medewerking zal bijzonder op prijs worden gesteld! Mocht er onverhoopt een probleem zijn, neem svp contact op met Johan Ero (tel. 0499 – 471153) of Fred Isarin (0499-476885).
Arie van der Harst