Nieuwsbrief, jaargang 2, nummer 44, 10 november 2017

Kerknieuwsbrief
van de Protestantse Gemeente te Sint Oedenrode, Son en Breugel

Zondag 12 november, 10.00 uur:  Kerkdienst in Sint Oedenrode


Inleiding
A.s. zondag lezen we uit de profeet Jesaja, die vertelt wat ons allemaal voor goeds ten deel valt als we leven naar Gods wet.
De vraag is of we dat doen voor die beloning óf doen we het omdat we overtuigd zijn van de juistheid van zo’n leven. Ook bij Mattheus worden we voor een keuze gesteld: je hebt talenten gekregen, maar ontwikkel je die wel optimaal óf ben je bang dat je niet goed genoeg bent en doe je daarom maar niks?
Wat zijn de gevolgen van de keuzes die je maakt?
Mw. Ds. Bernadette van Litsenburg
 
De collectes
De eerste is voor Stichting De Vrolijkheid, die creatieve activiteiten organiseert met kinderen in Assielzoekerscentra. 
Rekening Kerk in Actie Utrecht: NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. D065123
De tweede collecte is voor onze eigen commissie ZWO ter bevordering van Zending, Werelddiakonaat en Ontwikkelingssamenwerking.
 Rekening ZWO: NL79 INGB 0003 7524 98
 

Zondag 19 november, Kerk te Son:  Maaltijd  voor alleengaanden.

 U kunt zich bij ons nog opgeven:
Anneke Kaufmann (0499-471879), Joukje Elzinga (0499-472614)
 

Oecumenische Avondgebeden:

Deze bijeenkomsten, georganiseerd door de Sint Odaparochie en onze gemeente, vinden plaats als volgt:
woensdag  6 december in de Martinuskerk te St. Oedenrode,
woensdag 13 december in de Genovevakerk te Breugel en
woensdag 20 december in onze kerk aan de Zandstraat
.

Alle bijeenkomsten starten om 19.00 uur.
 

Ook binnenkort:

 Zondag 12 november: laatste dag inlevering van uw schoenendozen
Donderdag 16 november, 20.00 uur Leerhuis: De stilte in de literatuur
Donderdag 23 november, 20.00 uur: Gemeenteberaad.