Nieuwsbrief, jaargang 2, nummer 45, 17 november 2017

Kerknieuwsbrief
van de Protestantse Gemeente te Sint Oedenrode, Son en Breugel.

Zondag 19 november, 10.00 uur: Kerkdienst in Son

 Het woord
In de lezing uit het evangelie van Matteus werpt Jezus een blik in de toekomst en heeft het over een oordeel. Wij hebben moeite met oordelen. Hel en verdoemenis, zwavel en andere infernale dampen vormen geen prettige gespreksstof. Is niet gezellig. Weten we geen raad mee. Dus slaan we dit soort lezingen het liefst over. Doen we zondag niet. Wij lezen woorden van Jezus die over toekomst en oordeel gaan en ontdekken dat die toekomst in het hier en nu begint met een zorgvuldige omgang met de kwetsbare naaste. Dat heet goed nieuws voor alle kwetsbare mensen!
ds. Bas Stigter

De collectes
De eerste collecte is voor Exodus Nederland: hulp voor gedetineerden en ex-gedetineerden bij terugkeer in de maatschappij. Rekening Exodus Nederland: NL68 INGB 0004 3244 14
De tweede collecte is voor een straatkinderenproject in Kampala, Oeganda: de Karamoja-kinderen.
Rekening Kerk in Actie, Utrecht: NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. projectnummer K00500
 
 

donderdag 23 november, 20.00 uur, kerk in Son: Het gemeenteberaad

 
Komt allen naar deze avond en bereidt u voor op dit beraad door het lezen van de artikelen van de kerkenraad in “ Woord en Daad”, en ook van de artikelen van gemeenteleden in  “Het Portaal”, de discussieruimte die door Piet Oosting is ingericht in de website van onze gemeente: www.pgsintoedenrodesonenbreugel.nl
 

Binnenkort:

  • Maaltijd  voor alleengaanden:  Zondag 19 november, 17.00 uur
  • Oecumenische Avondgebeden, 19.00 uur op:   
  • - woensdag  6 december in de Martinuskerk te St. Oedenrode,
    - woensdag 13 december in de Genovevakerk te Breugel en
    - woensdag 20 december in onze kerk in Son.