Nieuwsbrief 45 rectificatie

Kerknieuwsbrief
van de Protestantse Gemeente te Sint Oedenrode, Son en Breugel.

Rectificatie

Maaltijd  voor alleengaanden:  Zondag 19 november: niet 16.00 uur maar 17.00 uur zoals gewoonlijk