Nieuwsbrief, jaargang 2, nummer 46, 24 november 2017

Nieuwsbrief, jaargang 2, nummer 46, 24 november 2017

Zondag 26 november, 10.00 uur:  Kerkdienst in Sint Oedenrode

Inleiding
Oud en Nieuw vieren in november – het blijft een merkwaardig gebeuren. Maar voordat de aanloop naar een nieuw begin kan worden ingezet (advent) is er een moment van afsluiten van wat was. Zondag kunnen we dat doen. Op de laatste zondag van wat heet het “kerkelijk jaar”. Maar weemoedig achteromzien is niet bepaald een Bijbelse houding. Integendeel: juist als we dat willen doen worden we stevig door elkaar geschud. Wakker blijven! Waakzaam zijn! Vooruit zien … 
Maar misschien willen we juist wel even onze ogen sluiten; moe als we zijn van alles wat we zagen.  Zondag horen we dat het evangelie dat allebei erkent: dat het, om waakzaam te kunnen blijven, goed is af en toe de ogen te sluiten. Dat gaan we dan ook doen – samen.
Dirk Strasser, voorganger

Collectes
* De eerste collecte is deze zondag voor de Voedselbank Boxtel, waar de inwoners van Sint Oedenrode op zijn aangewezen. Rekening Voedselbank Boxtel: NL34RABO0122748190
* De tweede collecte is voor het Priscillacentrum in India: een hulpprogramma voor vrouwen in noodsituaties. Rekening Kerk-in-Actie: NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. projectnummer
Z009394
 

Zondag 3 december is de eerste advent:  Uitkijken naar het Licht

We starten dan met het adventsproject: uitkijken naar het Licht. We sluiten dit af in de kerstviering op zondag 24 december. Meer informatie krijgen de kinderen in de speciale uitnodiging die zij binnenkort ontvangen. Tot de 3e december!
Jeannet Venekamp
                                                          

Zondag 10 december, Dag van de Mensenrechten,  Knoptorenkerk.

Elk jaar rond 10 december – de Dag van de Mensenrechten – schrijven honderdduizenden mensen wereldwijd brieven, georganiseerd door Amnesty International. Voor mensen die onrecht is aangedaan, gevangenzitten, gediscrimineerd worden, gemarteld zijn of worden bedreigd.
Ook wij willen vanuit de ZWO aandacht hieraan geven. Dit doen we in en na de dienst van 10 december in de Knoptorenkerk te Sint Oedenrode. Er is dan gelegenheid brieven of kaarten te sturen. We schrijven voor gerechtigheid voor oa:
 
Wie:                              Ni Yulin (China), mensenrechtenactivist
Wanneer:                      sinds 2002 doelwit van de autoriteiten
Wat is er aan de hand: ze is gemarteld, wordt geïntimideerd, zat ten onrechte gevangen en werd zeker zeven keer uit haar huis gezet.
Waarom schrijven we voor Ni Yulan:
                                     Ni Yulan komt op voor mensen die gedwongen werden hun huis te verlaten. Zij voert vreedzaam actie maar wordt door de autoriteiten voortdurend lastiggevallen.
 
Wie:                             Clovis Razafimalala (Madagascar), milieuactivist.
Wanneer:                     16 september 2016 opgepakt
Wat is er aan de hand: Ze zet zich in tegen illegale export van hardhout.
Straf:                             vijf jaar voorwaardelijke celstraf.
Waarom schrijven we voor Clovis:
                                      Clovis zette zich op vreedzame wijze in tegen illegale houtkap. Hij gaat tegen zijn veroordeling in beroep, want Clovis kan elk moment gevangen gezet worden als hij opnieuw protesteert.

Mogen we u ook begroeten? ZWO.

Oecumenische Avondgebeden:

woensdag  6 december in de Martinuskerk te St. Oedenrode,
woensdag 13 december in de Genovevakerk te Breugel en
woensdag 20 december in onze kerk aan de Zandstraat.
Alle bijeenkomsten starten om 19.00 uur.

Kerstpakkettenactie.

In Son en Breugel gaat de kerstpakkettenactie van de gezamenlijke kerken weer van start! Mogen wij ook dit jaar weer op u rekenen?
Er zijn in onze gemeente nog steeds mensen, die moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Voor deze mensen is de actie bedoeld.
Wilt u ook uw steentje bijdragen en iemand anders een plezier doen?
Hoe werkt het?
U kunt uw kerstpakket of een deel daarvan afgeven bij het Parochiecentrum van de St. Petrus’ Banden kerk.
Ook losse producten zijn welkom. Denk bijv. aan koffie, thee, vruchten op sap, bonbons, blikken soep, lekkers voor kinderen. Of zomaar iets extra’s. Bedenk wat u zelf ook graag in een kerstpakket zou vinden. (denkt u wel aan de uiterste houdbaarheidsdatum?)
De vrijwilligers van de gezamenlijke kerken in Son en Breugel zorgen er dan voor dat er pakketten worden samengesteld en bezorgd bij diegene die dat goed kunnen gebruiken.
Waar kunt u terecht?
Tot en met 22 december kunt u uw pakketten tijdens de openingstijden afgeven bij het parochiecentrum St. Petrus’ Banden, Kerkplein 7 in Son.
Openingstijden: elke werkdag van 9.30 – 12.00 uur.
Extra opening op zaterdag 16 december van 9.30-12.00 uur.
Hartelijk dank!
De gezamenlijke kerken van Son en Breugel.
 

Maandagmorgengroepen in 2018

Dit jaar is het thema kwetsbaarheid. In de maand januari zal het gaan over de kwetsbaarheid van Jezus en van God. Mede aan de hand van bijbelverhalen zullen we dit bespreken. Voor februari is het thema de kwetsbaarheid van de schepping. Voor maart is het thema de kwetsbaarheid van de kerk.
De data voor de instructie aan de groepen zijn nu bekend:
dinsdag 9 januari,  dinsdag 6 februari en  dinsdag 6 maart om 20.00 uur in de kerk.
Namens de stuurgroep,
Jeannet Venekamp