Nieuwsbrief, jaargang 2, nummer 47, 1 december 2017

Zondag 3 december, 10.00 uur:  Kerkdienst in Son

Inleiding
Nu dit jaar de dagen weer donker worden lijken ook weer donkere wolken zich samen te pakken boven de wereld. Daarom willen we in de kerk gedurende deze Advent hoopvol spreken van het nieuwe Licht dat wij verwachten. Elke zondag van de Advent horen wij hoopvolle woorden die ingaan tegen al het donker. Vandaag gaat het over de wijnstok, die hoe doods ook in de winter al de levenssappen bevat en over de mistige verte van de toekomst vanwaaruit het Mensenkind ons tegemoet komt.
Geurt Baerends, voorganger

Collectes
De eerste collecte van zondag 3 december is voor de Kerstpakkettenactie van het InterDiaconaal Overleg (IDO) van Son en Breugel. Rekening IDO Son en Breugel, NL34 RABO 0148 2556 98 o.v.v. Kerstpakkettenactie.
De tweede collecte is voor weeskinderen in Rwanda – opvang en voorlichting o.a. over aids. Rekening Kerk in Actie Utrecht: NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. projectnummer Z009061
 

Zondag 10 december, 10.00 uur: Kerkdienst in de Knoptorenkerk.

Dag van de Mensenrechten  
Elk jaar rond 10 december schrijven honderdduizenden mensen wereldwijd brieven, georganiseerd door Amnesty International. Voor mensen die onrecht is aangedaan, gevangen zitten, gediscrimineerd worden, gemarteld zijn of worden bedreigd.
Ook wij willen vanuit de ZWO aandacht hieraan geven. Dit doen we in en na de dienst van 10 december. Er is dan gelegenheid brieven of kaarten te schrijven en versturen.

Inzameling voor de Voedselbank
Volgende week zondag 10 december vieren we in de dienst avondmaal.
Zoals gebruikelijk kunt u goederen meenemen voor de Voedselbank van St.-Oedenrode die onze donatie gebruikt om de pakketten voor de mensen uit St.-Oedenrode aan te vullen.
Waar in de komende weken wordt in Son en Breugel weer ingezameld voor de kerstpakketten-actie namens de kerken, willen we in St.-Oedenrode dit doen via de Voedselbank.
Zou u misschien iets bijzonders, wat lekkers mee willen nemen deze keer? Dan kan dit als extraatje mee in het voedselpakket rond de kerstdagen.
Alvast bedankt, mede namens het IDO  Jeannet Venekamp
 

Oecumenische Avondgebeden:

woensdag 6 december in de Martinuskerk te St. Oedenrode,
woensdag 13 december in de Genovevakerk te Breugel en
woensdag 20 december in onze kerk aan de Zandstraat.
Alle bijeenkomsten beginnen om 19.00 uur.
 

Bewegen en ontmoeten

Wandelen vanaf de kerk in Son.
Al  meer dan een jaar!
Op  alle dinsdagen in de oneven weken.
Start om 14.00 uur. Duur van de wandeling  ongeveer 1,5 uur.
Deze maand  wandelen we  op  de dinsdagen  5 en 19 dec.
In het nieuwe jaar op 2, 16 en 30 januari.
Zet het vast in je agenda!
 Inlichtingen bij  Henny Vredeveld  tel. 471665 
                             Din van Hoven       tel. 460816