Nieuwsbrief, jaargang 2, nummer 48, 9 december 2017

Kerknieuwsbrief van de Protestantse Gemeente te Sint Oedenrode, Son en Breugel.

Zondag 10 december, 10.00 uur: Kerkdienst in Sint Oedenrode.

Inleidend woord
Profeten zijn geen piskijkers, koffiedikgluurders of analisten van ingewanden van vogels om inzage te krijgen in de toekomst. Profeten zijn commentatoren bij de tijd die zich laten leiden door woorden van bevrijding daar waar mensen worden geknecht, gemarteld en monddood gemaakt.
“Maak recht de weg des Heren,” horen wij uit de mond van Johannes de Doper die hier Jesaja citeert. Het klinkt als een gebod. Houdt niet krom wat recht moet zijn, want pas op! HIJ komt! En als wij het niet doen, zal HIJ het doen! Dat betekent advent. Het is aan ons, totdat Hij komt.
Bas Stigter

Inzameling 1: voor de mensenrechten
Zondag is het de dag van de mensenrechten. De eerste collecte is daarom voor Amnesty International. Rekening Amnesty International: NL45 TRIO 0198 1000 00.
De tweede collecte is voor P3W, het vrouwenvormingscentrum op West Papoea dat een brede basisvorming verzorgt voor vrouwen zonder opleiding. Rekening Kerk in Actie, Utrecht: NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. projectnummer Z009401
Elk jaar rond 10 december schrijven honderdduizenden mensen wereldwijd brieven, georganiseerd door Amnesty International. Voor mensen die onrecht is aangedaan, gevangen zitten, gediscrimineerd worden, gemarteld zijn of worden bedreigd.
Ook wij willen vanuit de ZWO aandacht hieraan geven. Dit doen we in en na de dienst van 10 december. Er is dan gelegenheid brieven of kaarten te schrijven en versturen.

Inzameling 2: voor de Voedselbank
Deze zondag vieren we in de dienst avondmaal. Zoals gebruikelijk kunt u goederen meenemen voor de Voedselbank van St.-Oedenrode die onze donatie gebruikt om de pakketten voor de mensen uit St.-Oedenrode aan te vullen.
Waar in de komende weken in Son en Breugel weer ingezameld wordt voor de kerstpakketten-actie, willen we in St.-Oedenrode dit doen via de Voedselbank.
Zou u misschien iets bijzonders, wat lekkers mee willen nemen deze keer?
Dan kan dit als extraatje uitgedeeld worden in het voedselpakketten rond de kerstdagen.
Alvast bedankt, mede namens het IDO .
Jeannet Venekamp
 

Oecumenische Avondgebeden:

woensdag 13 december in de Genovevakerk te Breugel en
woensdag 20 december in onze kerk aan de Zandstraat.
De bijeenkomsten beginnen om 19.00 uur.

Paasmarkt 2018, een oproep

Sint is nog maar net in het land, we zitten nog helemaal in de voorbereidingen voor de kerstdagen, en toch al even wat aandacht vragen voor de Paasmarkt?
Jazeker!
Zoals bekend organiseren we al meer dan 10  jaren een Paasmarkt waarvan de opbrengst dient ter ondersteuning van het werk in 't Hemeltje -het diaconale inloophuis- en door de stichting Vluchtelingen in de knel, beide in Eindhoven.
Dat doen we al die jaren met een enthousiaste groep mensen, die met grote inzet en veel liefde hun waren aan de man of vrouw proberen te brengen. Maar we zouden graag willen dat we onze Paasmarkt nog een aantal jaren kunnen blijven organiseren en daarvoor zou het goed zijn als er wat vernieuwing en aanvulling zou komen in het aanbod.
Daarom deze oproep aan iedereen om te komen met suggesties.
U kunt met uw suggesties terecht bij de mensen van de Diaconie, of bij
Gerard Rothuizen - coördinator Paasmarkt tel: 0499 – 477533.
Namens de Diaconie, Jeannet Venekamp