Nieuwsbrief, jaargang 2, nummer 49, 15 december 2017

Kerknieuwsbrief van de Protestantse Gemeente te Sint Oedenrode, Son en Breugel.

Zondag 17 december, 10.00 uur: Kerkdienst in Son

Het inleidende woord:
Deze derde zondag van de Advent heeft in de liturgie een speciale naam:
'Gaudete', verheugt u, de zondag van de blijheid.
Die sfeer van blijheid is ook merkbaar in de kleur van de liturgie: het donkere paars van de adventsverwachting wordt doorbroken door het lichtere roze: licht komt er aan. Het Kerstfeest is in zicht.
Eens zal de dag komen, geloven we dat nog, zo’n 2700 jaar na Jesaja?
Zonder visioen verwildert het volk (Spreuken 29,18). Als je nergens meer naar uitkijkt, wordt je blik verengd. Mensen moeten het dan van zichzelf hebben, maken zich wolkenkrabbers tot in de hemel, bouwen een web van internet, scheppen de schijn van macht die onsterfelijk maakt, vergeten wat beschaving is ….
Maar wie zich bekeert, wie zich inkeert,  weet wel beter. De beschaving van een land wordt niet zichtbaar in rijkdom of trots, maar in de zorg voor wie niet vanzelfsprekend meedelen.
Geloven we dat? Of geloven we het wel?
Anneke Nieuwenhuizen, voorganger

De collectes:
· De eerste collecte is voor Stichting Leergeld Best e.o.: steun voor kinderen uit gezinnen onder de armoedegrens. Rekening:NL33 RABO 0127 8454 61 t.n.v. St. Leergeld Best.
· De tweede collecte is voor Comin, Brazilië – het project waar o.a. Nienke Pruiksma werkt.
   Rekening: NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. projectnummer Z009426
   U kunt Nienkes blog van 17 november  2017 lezen op het internet:  https://www.kerkinactie.nl/actueel/2017/11/een-interculturele-verjaardag

 
Woensdag 20 december, 19.00 uur: Oecumenisch Avondgebed in onze kerk aan de Zandstraat in Son

Het thema is: “God ontmoeten in de stilte”
 
 

Donderdag 21 december, 14.00: Kerstmis voor ouderen in de Knoptorenkerk.

 
In de viering zal Bas Stigter de meditatie verzorgen. In de muzikale omlijsting speelt Dirk Strasser de  piano en Eline van Iperen de dwarsfluit.
We hopen ook U bij deze kerstviering te mogen begroeten.
Inlichtingen:  Alet Versnel
 
 

Zondag 24 December, 21.00 uur: Kerstavond in onze kerk in Son

Voorganger is ds Bas Stigter, de cantorij treedt op