Nieuwsbrief, jaargang 2, nummer 50, 22 december 2017

Kerknieuwsbrief van de Protestantse Gemeente te Sint Oedenrode, Son en Breugel.
 

Zondag 24 december 16.00 uur: Jaarlijks kerstfeest voor de kinderen, in Son.

 Op deze middag wordt het Adventproject afgesloten. 
Jeannet Venekamp zorgt voor een bijzonder verhaal en voor wat lekkers. 
De muziekale omlijsting verzorgen de kinderen zelf.
Ook belangstellenden zijn welkom.
  
 

Zondag 24 December, 21.00 uur: Kerkdienst op Kerstavond, in Son

Voorganger is ds Bas Stigter, de cantorij treedt op met gezang.

Inleidende tekst
Kerst is een feest, een feest van hoop. Er is iets bijzonders gebeurd:
er is een kind geboren waarvan heel veel wordt verwacht.
Inmiddels zijn we 2000 jaar verder en uit de verhalen weten we hoe het
verder is gegaan. Maar daarmee is dit nog geen geschiedenis, het is nog niet afgelopen. Want wij dragen allemaal Zijn licht, het verhaal gaat door. Daarom vieren
we ieder jaar weer kerstmis. Het feest van de hoop en de verwachting
van nieuw leven.
 Wij willen dit deze kerstochtend vieren door middel van een ochtendgebed
en het zingen van een aantal traditionele kerstliederen

Collecte
Zoals gebruikelijk is de collecte bestemd voor het Diaconaal Inloophuis ’t Hemeltje. Rekening van ’t Hemeltje, Eindhoven: NL42 INGB 0006 8705 50
 
 

Maandag 25 December, 10.00 uur:
Ochtendgebed op de eerste Kerstdag, in Sint Oedenrode

 Collectes:
De eerste collecte is voor kinderen uit Syrië die leven in vluchtelingenkampen. Kerk-in-Actie- steunt de projecten van de Raad van Kerken in het Midden Oosten.
Rekening  Kerk in Actie, Utrecht: NL 89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. projectnummer K00059
De tweede collecte is voor HMI, een instituut voor multiculturele studies in India. Rekening Kerk in Actie, Utrecht: NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. projectnummer Z009386
 

Wat ook nog gaat gebeuren:

Dinsdag 9 januari 14.30 uur:        Bijbelmiddag, in Son
Donderdag 18 januari, 20.00 uur: Leerhuis: De stilte in de beeldende kunst, in Son