Nieuwsbrief, jaargang 2, nummer 50 B, 22 december 2017

Kerknieuwsbrief
van de Protestantse Gemeente te Sint Oedenrode, Son en Breugel, a
angevulde versie voor maandag 25 december
 

Maandag 25 December, 10.00 uur:
Ochtendgebed op de eerste Kerstdag, in Sint Oedenrode

 Inleidende tekst
Kerst is een feest, een feest van hoop. Er is iets bijzonders gebeurd:
er is een kind geboren waarvan heel veel wordt verwacht.
Inmiddels zijn we 2000 jaar verder en uit de verhalen weten we hoe het
verder is gegaan. Maar daarmee is dit nog geen geschiedenis, het is nog niet afgelopen. Want wij dragen allemaal Zijn licht, het verhaal gaat door. Daarom vieren
we ieder jaar weer kerstmis. Het feest van de hoop en de verwachting
van nieuw leven.
 
Wij willen dit deze kerstochtend vieren door middel van een ochtendgebed
en het zingen van een aantal traditionele kerstliederen om 10.00 uur in de
Knoptorenkerk in Sint-Oedenrode.
 
Collectes:
De eerste collecte is voor kinderen uit Syrië die leven in vluchtelingenkampen. Kerk-in-Actie- steunt de projecten van de Raad van Kerken in het Midden Oosten.
Rekening  Kerk in Actie, Utrecht: NL 89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. projectnummer K00059
De tweede collecte is voor HMI, een instituut voor multiculturele studies in India. Rekening Kerk in Actie, Utrecht: NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. projectnummer Z009386