Nieuwsbrief, jaargang 2, nummer 51, 29 december 2017

Kerknieuwsbrief
van de Protestantse Gemeente te Sint Oedenrode, Son en Breugel. Wekelijkse internet uitgave.

Zondag 31 december 10.00 uur: Kerkdienst in Sint Oedenrode

 
Toelichting
Het thema van deze dienst is de poorten van het leven.
Het had ook kunnen worden genoemd naar de grensrivier, die in de Griekse cultuur de Lethe wordt genoemd,
waar de veerman je naar de overzij brengt. Maar dat is de rivier van het vergeten, want alle kennis verdrinkt in de Lethe.
In de bijbel is dat dan de zee van de Uittocht of de Jordaan van de Intocht, maar die komen met Pasen ruimschoots aan bod.
Vandaar ditmaal bij de overgang van jaar tot jaar de poorten van de overgang en de doorgang.
In de viering zal het er over gaan dat al deze poorten te maken hebben met liefde; je wordt er uit geboren,
je wordt er als volwassene toe geroepen en uiteindelijk er in geborgen.
En alle goede voornemens mag je laten vallen wanneer je bedenkt dat er altijd anderen zijn die wachten op onze liefde.
Dus liever beloftes aan anderen, dan voornemens voor jezelf (hoe belangrijk ze overigens ook kunnen zijn).
Tot zondag!
Geurt Baerends

Collectes
De eerste collecte voor ’t Schienvat: jongerenwerk in Oost-Groningen,
            Kerk in Actie, Utrecht: NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. projectnummer D085102
De tweede collecte is voor het werk van Nederlandse diaconessen in Rwanda,
            Kerk in Actie, Utrecht: NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. projectnummer Z009060
 

Wat ook nog gaat gebeuren in 2018:

Dinsdag 9 januari, 14.30 uur: Bijbelmiddag, in Son

Donderdag 18 januari, 20.00 uur: Leerhuis, de stilte in de beeldende kunst, in Son

Zaterdag 24 maart: Paasmarkt 2018   Opnieuw wijzen we u op de komende Paasmarkt. We zouden daar graag vernieuwing willen inbrengen, zodat die nog een aantal jaren kan blijven bestaan als een niet te vergeten attractie. We zoeken dus voor nieuwe soorten en leuk aanbod. Deze oproep is dan ook gericht aan iedereen om suggesties te bedenken en aan ons op te sturen
U kunt met uw suggesties terecht bij alle mensen van de Diaconie, of bij
Gerard Rothuizen - coördinator Paasmarkt tel:0499 – 477533