Nieuwsbrief, jaargang 3, nummer 1, 5 januari 2018

Kerknieuwsbrief van de Protestantse Gemeente te Sint Oedenrode, Son en Breugel.

2018: De redactie wenst u een gelukkig jaar

 

Zondag 7 januari 10.00 uur: Kerkdienst in Son

 
Inleidend woord
Het gaat in de lezingen van vanochtend over macht, aanzien en ego. En over de zoektocht in een bijzonder gewelddadige wereld van wijzen uit het oosten naar een kind van vrede. Hoopvol en huiveringwekkend tegelijk. Laten wij in onze eigen zoektocht naar dat kind van vrede ons licht opsteken bij de Paaskaars, symbool van de opgestane Christus als Licht der wereld.
Bas Stigter

Collectes
De eerste collecte is voor het plaatselijk diaconaat van onze eigen diaconie. Rekening NL45 RABO 0148225721 van Diaconie Protestantse Gemeente St.Oedenrode , Son en Breugel.
De tweede collecte is voor de diaconale activiteiten van de Koptisch Orthodoxe Gemeenten in Egypte. Kerk in Actie, Utrecht rekening NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. projectnummer Z 009102
 
 

Wat ook nog gaat gebeuren in deze week:

 
Dinsdag 9 januari, 14.30 uur: Bijbelmiddag, in Son
Het leerhuis, gepland voor onderdag 18 januari, vervalt helaas