Nieuwsbrief, jaargang 3, nummer 2, 12 januari 2018

Kerknieuwsbrief van de Protestantse Gemeente te Sint Oedenrode, Son en Breugel

Zondag 14 januari, 10.00 uur: kerkdienst in Sint Oedenrode

 
Inleidend woord
Zowel in de 1e lezing uit Jesaja (Jes.62, 1-5) als in de evangelielezing (Joh. 2, 1-11)staat een bruiloft centraal. Jesaja noemt het volk Israël de bruid waarmee Jahweh wil huwen. Jezus is op een bruiloft uitgenodigd. De wijn raakt op en zijn moeder vraagt aan haar zoon iets ondernemen. Dit evangeliedeel geeft ons een inkijkje in de moeder-zoon relatie en nodigt ons tegelijk uit te reflecteren op ons eigen ouderschap en ook kind-zijn. Een contextueel bijbelse benadering vormt deze zondag de rode draad.
Werner van de Wouw
 
Collectes
De eerste collecte is voor het Missionair Servicecentrum in Tilburg : een huis met gastvrijheid en ondersteuning voor vluchtelingen, dak- en thuislozen en werklozen.
                        Rekening NL70 RABO 0112 0902 49, Missionair Servicecentrum Tilburg
De tweede collecte is voor het werk van de ZWO-groep van onze gemeente.
                        Rekening NL79 INGB 0003752498, ZWO, Son
 

Wat er ook nog gaat gebeuren in deze week:

 
  • Vervallen: het leerhuis dat gepland was voor donderdag 18 januari
     
  • Komend: Donderdag 8 februari zal de documentaire ‘The look of Silence’ worden vertoond. Meer informatie volgt.
     
  • Komend: de Paasmarkt.U heeft nu misschien al leuke plannen voor die dag in gedachten. Laat ons horen!
    Gerard Rothuizen, tel 477533