Nieuwsbrief, jaargang 3, nummer 3, 19 januari 2018

Kerknieuwsbrief van de Protestantse Gemeente te Sint Oedenrode, Son en Breugel

Zondag 21 januari, 10.00 uur: kerkdienst in Son

Inleidend woord
Op deze derde zondag van de Verschijning van de Heer lezen wij hoe Jezus leerlingen om zich heen verzamelt. Daarmee begrijpen wij meteen wat de gemeente in eerste instantie voorstelt: een leerschool voor het goede leven. Ook een kerkdienst draagt dit karakter van een leerschool, zoals het oude woord godsdienstoefening al zegt. Wij lezen hoe wij worden geroepen om onze talenten in dienst te stellen van de vrede van het koningschap van God.
Geurt Baerends

Collectes
Nu er avondmaal gevierd wordt vragen wij u weer houdbaar voedsel mee te brengen voor de Voedselbank Best (zie hieronder). Vandaag is bovendien de eerste collecte voor het werk van deze Voedselbank.
De tweede collecte is voor Precious Stones: opbouwwerk in Myanmar.

      Voedselbank Best: Rekening NL42 RABO 0107 0873 32
       Myanmar: Rekening NL89 ABNA 0457457457 van Kerk-in-Actie, o.v.v. projectnummer K 009302


Dienst van de Tafel.
Hierbij wordt u weer van harte uitgenodigd houdbare levensmiddelen mee te brengen opdat wij daarmee weer wat kunnen bijdragen voor de mensen die helaas van de Voedselbank Best gebruik moeten maken. namens de diaconie Elly Mulder
 

24 februari Zaterdag 20.00 uur: Johanneskerk Eindhoven, Concert Van Luther naar Bach,

Een bijzonder concert, een bloemlezing van de prachtige muziek die uit de Lutherse traditie voortgekomen is, met componisten als Schütz, Telemann en Bach. 
Het concert begint met het Luther-lied bij uitstek: ‘Ein feste Burg ist unser Gott’, eerst in eenvoudige zetting, daarna in het ingewikkelde stemmenweefsel van Telemann’s bewerking.  Dan klinkt het vijfstemmige motet ‘Die mit Tränen säen’ van Heinrich Schütz,  de grootste componist in de Lutherse traditie vóór de komst van Bach. In de persoon van J.S. Bach bereikte de Lutherse muziek haar absolute hoogtepunt. Het vijfstemmige koraalmotet ‘Jesu, meine Freude’ neemt in zijn werk (én in dit concert) een bijzondere plaats in. Bach heeft hierin de kern van de Lutherse theologie op kunstzinnige wijze samengevat. Het laat zien hoezeer de geest van Luther in Bachs muzikale scheppen aanwezig is.
Na de pauze volgt de bekende Bachcantate ‘Wachet auf ruft uns die Stimme’, gebaseerd op het koraal van Philipp Nicolai, dat geldt als de ‘koning van de kerkliederen’. Het concert wordt afgesloten met Luthers vredeswens, verklankt door Felix Mendelssohn, de componist die Bach weer in de belangstelling bracht. De muziekwerken worden verbonden door een innerlijke reflectie op de dood en het toekomstige eeuwig leven. Muzikale schoonheid en verdieping: een mooie combinatie voor de beginnende 40dagentijd.
Dit programma wordt uitgevoerd door het Eindhovens Gemengd Koor ‘De Roostenzangers’, met medewerking van een drietal solisten en een begeleidingsorkest. Toegangsprijs € 15,- inclusief programmaboekje; kaartverkoop bij de ingang van de kerkzaal vanaf 19.15 uur; bestellen per e-mail via of telefonisch via 0499-396153 (mw. Mary Swijghuisen Reigersberg).