Nieuwsbrief, jaargang 3, nummer 3, 26 januari 2018

Kerknieuwsbrief
van de Protestantse Gemeente te Sint Oedenrode, Son en Breugel


In negen gemeentes van de classis Peel en Kempenland wordt op drie zondagen vanaf 28 januari een serie kerkdiensten gehouden over geloof, hoop en liefde. Deze bekende woorden zijn niet alleen mooi, troostend of bemoedigend. Ze plaatsen ons ook steeds voor de keuze vanuit welk perspectief wij willen leven.
 

Zondag 28 januari, 10.00 uur: kerkdienst in St Oedenrode

Voorganger is ds Christien Crouwel
Het thema van de dienst is: Hoop


Collectes
De eerste collecte is voor SKIN - samenwerkingsorgaan en spreekbuis van de migrantenkerken in ons land.  Rekening NL40 ABNA 0406077924 t.n.v. St. Vrienden van SKIN, Amersfoort.
De tweede collecte is voor het Henry Martin Instituut in India: studiecentrum voor interreligieuze relaties en verzoening. Rekening  NL89 ABNA 0457457457 , Kerk in Actie, Utrecht, o.v.v. project Z 009386

 
Wat deze maand nog gaat gebeuren
Donderdag 8 februari: kerk in Son:  Filmvertoning van:  The look of Silence

Op die avond zal de documentaire ‘The look of Silence’ worden vertoond, van Joshua Oppenheimer, winnaar van vele prijzen op het filmfestival van Venetië en de idfa in Amsterdam. Over de oorverdovende stilte die stilte ook kan zijn wanneer er sprake is van angst, intimidatie bij het oprakelen van een beladen geschiedenis.
Nadere gegevens volgen