Nieuwsbrief, jaargang 3, nummer 5, 3 februari 2018

Kerknieuwsbrief van de Protestantse Gemeente te Sint Oedenrode, Son en Breugel.

Zondag 4 februari, 10.00 uur: kerkdienst in Son

Inleidend woord:
Zondag is de 2e dienst in de Carrousel. Het gaat over liefde. Het is een weg om te doen en het is meer dan geloof en hoop volgens de apostel Paulus. Wat is het verschil tussen liefde en verliefdheid? En is liefde inderdaad niet een gesublimeerde vorm van plat eigenbelang?
Liefde begint met een gebod. Heb lief! Maar het is geen bevel dat vraagt om blinde gehoorzaamheid. Liefde is niet blind. Zij hoopt alleen alles, zij ziet alles, zij gelooft alles! Het is een manier van leven tegen de klippen van de tijdgeest op. Het is persoonlijke ethiek die steeds weer om een keuze vraagt.
In 1 Korinthe 13 schrijft de bekeerde religieuze extremist Paulus hoe de liefde in praktijk wordt gebracht. Na een racistische moord op negen personen in een kerk in Charleston USA ontstonden er geen rellen (zoals gehoopt door de moordenaar), maar gingen de kerkleden de straat op met de leuze dat haat het niet zal winnen. Liefde in de praktijk, het moet bevochten worden.
Bas Stigter
 
De collectes:
De eerste collecte is voor Stichting Leergeld Best. Kinderen uit arme gezinnen krijgen toch de kans mee te doen aan alle activiteiten op school en daarbuiten. Rekening NL33 RABO 0127 8454 61 t.n.v. St. Leergeld Best.
De tweede collecte is voor Sabeel: het oecumenisch instituut voor Christenen in Palestina. Kerk in Actie Utrecht, rekening NL89 ABNA 0457457457 o.v.v. projectnummer Z 009110
 

Donderdag 8 Februari: kerk in Son, 20.00 uur:  Filmvertoning van  The Look of Silence

De Look of silence is een documentaire van Joshua Oppenheimer en is een vervolg op de documentaire The act of killing. Deze film kan echter zonder voorkennis zelfstandig bekeken worden.
Een broer ontdekt de identiteit van de moordenaars van de oudste zoon in een familie en gaat met hen in gesprek en doorbreekt daarmee de ban van de stilte en de angst. Het is een docu van ingehouden dreiging, de stilte van een zwijgcultuur en het ernstige taboe voor de waarheid. Het speelt zich allemaal af in Indonesië en de (massa)moordenaars leven nog. Daar word je ook stil van.
Joshua Oppenheimer is winnaar van vele prijzen op het filmfestival van Venetië en de IDFA in Amsterdam.
 

Wat deze maand nog gaat gebeuren:

Bewegen en ontmoeten
Wandelen vanaf de kerk in Son.
Al  meer dan een jaar!
Op  alle dinsdagen in de oneven weken.
Start om 14.00 uur.
Duur van de wandeling  ongeveer 1,5 uur.
De volgende wandelingen zijn op:  13 febr  en 27 febr.
Zet het vast in je agenda!
 
Inlichtingen bij  Henny Vredeveld  tel. 471665 
                             Din van Hoven       tel. 460816 
 
De kerkdiensten van 18 en 25 februari zijn van locatie gewisseld. Dus op 18 februari is de dienst in St.Oedenrode (met avondmaal) en op 25 februari zal de kerkdienst in Son worden gehouden.
 

Zaterdagavond 24 februari 2018 , 20.00 uur:  Van Luther naar Bach.

In de Johanneskerk te Eindhoven vindt een bijzonder concert plaats, een bloemlezing van de prachtige muziek die uit de Lutherse traditie voortgekomen is, met componisten als Schütz, Telemann en Bach. Kaartverkoop bij de ingang van de kerkzaal vanaf 19.15 uur Toegangsprijs € 15,-  Dit programma wordt uitgevoerd door het Eindhovens Gemengd Koor ‘De Roostenzangers’, met medewerking van een drietal solisten. Nadere informatie in www.roostenzangers.dse.nl.