Nieuwsbrief, jaargang 3, nummer 6, 10 februari 2018

Kerknieuwsbrief van de Protestantse Gemeente te Sint Oedenrode, Son en Breugel

 

Zondag 11 februari, 10.00 uur: kerkdienst in St Oedenrode

Het Woord
In een serie van drie carrouseldiensten rond het thema ‘Stroomopwaarts, over geloof, hoop en liefde’ is deze zondag het thema ‘geloof’ aan de beurt.
Hoe doe je dat, geloven? Wat zijn de uitdagingen voor gelovigen en voor kerken?
We denken na over de relevantie van het geloof in een tijd waarin de kerken in de marge van de samenleving zijn komen te staan.
Ds Marise Boon
 
De collectes:
De eerste collecte is voor Vluchtelingen in de Knel, te Eindhoven.
      Rekening NL72 RABO  0170 025 306.
De tweede collecte is voor een bijzonder project rond een visserijgebied in Ghana: bevrijding en begeleiding van kindslaven, jonger dan 14 jaar.
      Rekening NL89 ABNA 0457457457 van Kerk in Actie te Utrecht,  o.v.v. projectnummer K 021163
 

Wat deze maand nog gaat gebeuren:

De kerkdiensten van 18 en 25 februari zijn van locatie gewisseld. Dus op 18 februari is de dienst in St.Oedenrode (met avondmaal) en op 25 februari in Son.
 
Zaterdagavond 24 februari 2018 , 20.00 uur:  Van Luther naar Bach.
In de Johanneskerk in Eindhoven vindt een bijzonder concert plaats, een bloemlezing van de prachtige muziek die uit de Lutherse traditie voortgekomen is, met componisten als Schütz, Telemann en Bach. Kaartverkoop bij de ingang van de kerkzaal vanaf 19.15 uur Toegangsprijs € 15,-  Dit programma wordt uitgevoerd door het Eindhovens Gemengd Koor ‘De Roostenzangers’, met medewerking van een drietal solisten. Nadere informatie in www.roostenzangers.dse.nl.
 

NBV en BGT offline lezen met app Mijn Bijbel

HAARLEM - Het Nederlands Bijbelgenootschap heeft de gratis app Mijn Bijbel gelanceerd. Met die app kan iedereen in zes vertalingen de Bijbel lezen, waaronder de Bijbel in Gewone Taal (BGT) en de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV). De vertalingen zijn downloadbaar en daardoor ook offline te lezen.
‘Vanaf nu kan iedereen gratis én offline in de NBV of BGT lezen: de meest gelezen vertaling en de meest duidelijke vertaling van Nederland’, aldus directeur van het Nederlands Bijbelgenootschap Rieuwerd Buitenwerf. ‘Het leesgemak staat in deze app voorop. Je kunt meteen beginnen met lezen zodra je de app hebt geïnstalleerd. Lettergrootte en lettertype zijn aanpasbaar aan je eigen wensen. We verwachten dat de app veel gebruikt gaat worden in kerken, omdat je nu ook zonder wifi of 4g de NBV kunt lezen.’
Wat kunnen gebruikers met de app?
Mijn Bijbel geeft toegang tot zes vertalingen, die met één swipe te downloaden zijn. De volgende vertalingen zijn opgenomen in de app: de Nieuwe Bijbelvertaling, de Bijbel in Gewone Taal, de Groot Nieuws Bijbel, de NBG 1951, de Statenvertaling en de Fryske Bibel. Op het startscherm van de app staat de bijbeltekst van de dag. In de komende maanden wordt de app steeds verder uitgebreid, bijvoorbeeld met de leesplannen van debijbel.nl.
Wereldwijd
Het bijbelgenootschap gaat de app verder ontwikkelen, zodat ook andere bijbelgenootschappen wereldwijd er gebruik van kunnen maken in hun lokale context. De app Mijn Bijbel is te downloaden in de Google Play Store en de App Store.
Informatie over het downloaden  van de gratis bijbelapp treft u aan op www.mijnbijbel.nl.
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
Helene Greijdanus