Nieuwsbrief, jaargang 3, nummer 7, erratum

Kerknieuwsbrief
van de Protestantse Gemeente te Sint Oedenrode, Son en Breugel
.

Erratum!
De gespreksavond met Bisschop De Korte in onze kerk te Son zal niet zijn op 21 februari, maar op 28 febuari.


Met excuses van de redactie