Nieuwsbrief, jaargang 3, nummer 8, 10 februari 2018

Kerknieuwsbrief
van de Protestantse Gemeente te Sint Oedenrode, Son en Breugel.

Zondag 23 februari, 10.00 uur: kerkdienst in Son (dus niet St oedenrode)

Het Woord      
De tweede zondag in de Veertigdagentijd draagt de naam ‘Reminiscere’, gedenk uw barmhartigheid. Ieder jaar staat dan de verheerlijking op de berg, op het leesrooster. 
De leerlingen leren Jezus kennen als ‘Zoon van God’. Maar ze mogen niet op de berg van de verheerlijking blijven, ze mogen er geen feesthutten bouwen.
Ze moeten weer afdalen, op weg naar Jeruzalem, de weg van lijden en dood,
maar uiteindelijk ook de weg van opstaan en verrijzenis.
Met Jezus en drie van zijn leerlingen mogen ook wij deze zondag het visioen aanschouwen van de nieuwe schepping.   Even maar.  Net voldoende om ons te laten bezielen en ons ervan te overtuigen dat een nieuwe schepping mogelijk is. Om na de dienst weer af te dalen naar het leven van elke dag. En om in ons eigen leven, vervuld met Gods Licht, ook zelf mee te werken aan zijn nieuwe schepping,
Anneke Nieuwenhuizen

De collectes:     
De eerste collecte is voor het project Schuldhulpmaatje van Kerk-in-Actie. Rekening NL89 ABNA 0457 457 457  van Kerk in Actie, Utrecht o.v.v. projectnummer D075005
De tweede collecte is voor COMIN, Brazilië – bevordering van de dialoog tussen nieuwe en inheemse bevolkingsgroepen.  Rekening Kerk in Actie Utrecht: NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. projectnummer Z009426

Woensdag 28 februari, Kerk in Son,  
       19.00 uur:- Vesper
       20.00 uur:- Lezing van Bisschop de Korte

Onderwerp  van de lezing is het boek “de Stilte” van Shusaku Endo. Het is een aangrijpend boek over geloof en aanvechting; beproeving en verloochening en een zwijgende God ten overstaan van al het lijden. Bisschop mgr. dr. Gerard de Korte zal na een korte samenvatting van het boek zelf ingaan op voornoemde thema’s.
Na de pauze is er gelegenheid voor het stellen van vragen en kan, in de woorden van de bisschop, “de dialoog met de aanwezigen worden aangegaan.”

Woensdag 7 maart, Kerk in Son,
              18.00 uur:- Sobermaaltijd.
(Opgave op de intekenlijst in de kerk, bij Cora Rothuizen, 0499-477533 of bij Alies Haan,  0499-71604)               

              19.00 uur:- Vesper


Donderdag 8 maart, Kerk in Son,    
              20.00 uur:-  Film “de Stilte”

Volgens Bas Heijne, columnist van NRC is het boek een meesterwerk. De beroemde regisseur Martin Scorsese verfilmde het in 2017. Deze wereldberoemde regisseur van o.a. Good Fellas, Raging Bull, Taxi Driver en The Wolf of Wall Street maakte vorig jaar zijn film Silence, gebaseerd op het boek van de Japanner Shusaku Endo, “Stilte”. Centraal in de film is de spanning tussen nationale identiteit en vrijheid van godsdienst.