Nieuwsbrief, jaargang 3, nummer 9, 2 maart 2018

Kerknieuwsbrief van de Protestantse Gemeente te Sint Oedenrode, Son en Breugel.
 

Zondag 4 maart, 10.00 uur: kerkdienst in Son

Het Woord      
Kracht en macht. Sleutelwoorden zijn het bij bijna alles wat er misgaat tussen mensen. Geweld, machtsmisbruik, pesterij. Altijd komen eerst die negatieve associaties en vaak wordt het evangelie te hulp geroepen om kracht en macht te imponeren met geduld en verdraagzaamheid. Maar zo simpel is het niet. Bevrijding komt meestal niet tot stand zonder macht en de verzengende kracht van de liefde mag niet worden onderschat. Kortom: het is allemaal net weer anders dan we dachten. En juist daarvoor komen we zondag bij elkaar in de kerk. We horen hoe Jezus met een zweep de handelaars in de tempel te lijf gaat en hoe Paulus het zwakke van God aanprijst. En dan horen we ook nog de tien geboden die dat alles omvatten. Maar in die veelheid zullen we wel een rode draad vinden, die ons kan leiden en onze kracht wekt en beteugelt.
Dirk Strasser

De collectes:     
  • De eerste collecte is voor de Rudolphstichting die namens diaconieën het jeugddorp De Glind beheert – een dorp met gezinshuizen voor uit huis geplaatste kinderen. Rekening Kerk in Actie Utrecht: NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. projectnummer D085103
  • De tweede collecte is voor een vrouwen-vormingscentrum op West Papoea. Rekening Kerk in Actie Utrecht: NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. projectnummer Z009401

Komende weken:

Woensdag 7 maart:  18.00 uur - Sober maaltijd in de Prot. Kerk in Son
(Opgave via lijst in de kerk of bij Cora Rothuizen, 0499-477533 of Alies Haan, 0499-471604)    
                                   19.00 uur - Vesper in de Prot. Kerk in Son

Donderdag 8 maart: 20.00 uur in de Prot. kerk in Son: Film “de Stilte”
Volgens Bas Heijne, columnist van NRC is het boek een meesterwerk. De beroemde regisseur Martin Scorsese verfilmde het in 2017. Deze wereldberoemde regisseur van o.a. Good Fellas, Raging Bull, Taxi Driver en The Wolf of Wall Street maakte vorig jaar zijn film Silence, gebaseerd op het boek van de Japanner Shusaku Endo, “Stilte”. Centraal in de film is de spanning tussen nationale identiteit en vrijheid van godsdienst. 

Woensdag 14 maart:17.00 uur - Solidariteitsmaaltijd in de Goede Herder kerk in St.-Oedenrode. (Opgave via e-mail
                                   19.00 uur - Vesper, Martinuskerk in St.-Oedenrode