Nieuwsbrief, jaargang 3, # 10, 9 maart 2018

Kerknieuwsbrief
van de Protestantse Gemeente te Sint Oedenrode, Son en Breugel.

 

Zondag 11 maart, 10.00 uur: kerkdienst in de Knoptoren, St Oedenrode

Het Woord:
In de lezingen van de zondag staat het voedzaam brood centraal. Het voor allen voedzaam brood! Uit Johannes lezen we over de wonderbare broodvermenigvuldiging. Van 5 broden en twee vissen werden 5000 mannen gevoed en aan restjes bleven 12 manden over. “Kan natuurlijk niet “ zeggen wij dan. “Dat lukt je nooit!” Sindsdien, lijkt het wel, hebben we het ook nooit meer geprobeerd: delen. Hoe ver zijn wij als Rupsje Nooit Genoeg van onze bestemming geraakt! Dat het licht van de Paaskaars ook vandaag over ons schijnen mag.
Bas Stigter
 
De collectes:
De eerste collecte is voor een bijzonder diaconaal project van de kerken in Almere: de sociale supermarkt. Mensen die dat nodig hebben krijgen geen standaard voedselbankpakket, maar kiezen met hun pasje dat wat zij op dat moment nodig hebben. Rekening Kerk in Actie: NL89 ABNA 0457 457 457  o.v.v. projectnummer: D050122
De tweede collecte is voor onze eigen commissie voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking, “ZWO”. Rekening Werkgroep ZWO,  Son,  NL79 INGB 0003 7524 98
   

Woensdag 14 maart:

                        17.00 uur - Solidariteitsmaaltijd in de Goede Herder in St.-Oedenrode.
                               (Opgave via e-mail
                        19.00 uur - Vesper in de Martinuskerk in St.-Oedenrode

Donderdag 15 maart in onze kerk in Son.

                     20.00 uur - “De Matthäus missie van Reinbert de Leeuw”
In het kader van de 40 dagen tijd zal deze indrukwekkende documentaire vertoond  worden.  Ze laat de onstuitbare bevlogenheid zien van de pianist, componist en dirigent Reinbert de Leeuw, die zijn hele leven gewijd heeft aan de moderne klassieke muziek, maar nu helemaal  opgaat in Bachs Mattheüs Passion. Het liefst had hij al zijn concerten willen afzeggen, zegt hij  in zijn uitspraak: “Als ik mij de rest van mijn leven alleen nog maar met de Mattheüs Passion zou moeten bezighouden, dan zou ik dat zo doen”.
 

Woensdag 21 maart:

                        17.00 uur - stiltewandeling vanaf de pastorie Breugel
                        18.00 uur - brood en soep in de pastorie Breugel   
                               (Opgave via e-mail
                        19.00 uur - Vesper in de Genovevakerk in Breugel
 

Bewegen en ontmoeten

Wandelen vanaf de kerk in Son. Al  meer dan een jaar!
Op  alle dinsdagen in de oneven weken, dus in deze maand op 13 en 27 maart.
Start om 14.00 uur. Duur van de wandeling  ongeveer 1,5 uur.
Inlichtingen bij  Henny Vredeveld  tel. 471665 
                             Din van Hoven       tel. 460816 
 

De lekkere Paasmarkt , de kinder-Paasmarkt en wie daarvoor nodig is.

De Paasmarkt op zaterdag 24 maart in de kerk in Son heeft dit keer extra aanbod van lekkernijen uit verre landen. De keuken van Irak (Laila) en Indonesië (Bas) zal ons weer verwennen, maar er is meer. Nieuwe inwoners van Son, die eerder als vluchteling naar ons land kwamen willen zich ook graag inzetten voor de doelen van de Paasmarkt: hulp voor dak- en thuislozen en vluchtelingen (!). Zij komen met allerlei gerechten uit Syrië.  Broodjes en soep zorgen voor een oerhollandse lunch en daarnaast zijn er natuurlijk alle baksels uit eigen kring (liefst in bescheiden formaat).
Dit jaar zijn de kinderen extra hartelijk welkom. Neem (klein)kinderen, buurkinderen en oppaskinderen mee naar de markt! Twee keer is er een paasei-zoekactie, waarbij de kinderen samen een puzzel moeten oplossen, waar een beloning tegenover staat. De kinderen (maar ook alle andere bezoekers van de markt) kunnen tegen betaling een eigen unieke paaskaars maken.
Voor de volgende taken worden helpers gezocht:
  • Bezorgen van flyers bij de woningen in de buurt, rond de kerk en het 17 september-plein, op 18,19 of 20 maart.
  • Sjouwers van tafels, boeken enz. op 22,23 of 24 maart
  • Bloemenmeisjes (en -jongens) die de befaamde bloemstukken komen maken op vrijdag 23 maart. (Bel Ineke Sulsters, 0499 475384)
  • Lotenverkopers op de paasmarkt
  • Helpers bij het opruimen, op 24 maart, rond 13.30 uur.          
Voor aanmelden en alle info: Gerard Rothuizen, tel. 0499-477533. En kijk voor de spetterende poster op onze website www.pgsintoedenrodesonenbreugel.nl ; klik op “Nieuws en reflectie”.
Dirk Strasser