Nieuwsbrief, jaargang 3, # 11, 16 maart 2018

Kerknieuwsbrief van de Protestantse Gemeente te Sint Oedenrode, Son en Breugel

Zondag 18 maart, 10.00 uur: kerkdienst in Son

Het Woord:
Winnen is niet het belangrijkste, het is het enige. Zo luidt een adagium uit de wereld van de sport. Ook daarbuiten klinken vaak geluiden zoals dit. Daarom is het een protestschreeuw tegen dit soort denken als Jezus stelt dat alleen wie zijn leven durft verliezen echt zal leven! Om dat te begrijpen zal de Thora in ons hart geschreven moeten zijn, zoals de profeet zegt. Zo hebben wij het ook gezien bij de Mensenzoon die zijn leven durfde te verliezen omdat de graankorrel van Gods woord in zijn hart ontkiemde.
Geurt Baerends

De collectes:
De eerste collecte is voor het Vluchtelingenwerk in Son en Breugel, waarbij ook een aantal leden van onze gemeente actief betrokken is. Rekening Vluchtelingenwerk Son: NL85 RABO 0148 2545 86
De tweede collecte is voor het project SAVE, in India dat strijdt tegen kinderarbeid in de textielindustrie.
Rekening Kerk in Actie: NL89 ABNA 0457 457 457  o.v.v. projectnummer K00500
 
Aansluitend
Zondag 18 maart is er aansluitend aan de dienst gelegenheid een paasgroet te schrijven.
Het zijn niet zomaar groeten. De kaarten komen voort uit een project in een gevangenis. Onder leiding van een predikant gaan gedetineerden aan de slag met het thema van de 40dagentijdcampagne "onvoorwaardelijke liefde". Ze praten erover en bedenken met elkaar een manier om dat thema te verbeelden.
Zo'n paasgroet doet goed. De ontvangers realiseren zich dat er aan hen gedacht wordt; dat mensen zich even inleven in hun situatie. Pasen is een nieuw begin en het is goed om die boodschap elk jaar opnieuw door te geven.
   

 Woensdag 21 maart:

                        17.00 uur - stiltewandeling vanaf de pastorie Breugel
                        18.00 uur - brood en soep in de pastorie Breugel   
                                     (Opgave via e-mail
                        19.00 uur - Vesper in de Genovevakerk in Breugel


Paasmarkt-oproep

Nu de Paasmarkt (zaterdag 24 maart, vanaf 10.00 uur) nadert, weet u natuurlijk wel wat u te doen staat: deze markt met GROTE LETTERS en rode stip in uw agenda zetten. En kijken in het onderstaande lijstje of u echt niet ergens kunt helpen. Wij weten wel, dat zo’n oproep altijd voor iemand anders bedoeld lijkt te zijn, maar dit werk moet toch wel echt gedaan worden! Maar hoe  dan ook: u bent 24 maart natuurlijk van harte welkom. Wij zoeken:
Bezorger van flyers bij de woningen in de buurt rond de kerk en het 17 september-plein,op 18,19 of 20 maart.
Sjouwers van tafels, boeken enz. op 22,23 of 24 maart.
Bloemenmeisjes (en -jongens) die de befaamde bloemstukken komen maken op vrijdag 23.03. (Bel Ineke Sulsters, 0499 475384)
Lotenverkopers op de paasmarkt
Helpers bij het opruimen, rond 13.30 uur.Voor aanmelden en alle info: Gerard Rothuizen, tel. 0499-477533.
Dirk Strasser