Nieuwsbrief, jaargang 3, # 12, 23 maart 2018

Kerknieuwsbrief van de Protestantse Gemeente te Sint Oedenrode, Son en Breugel. Wekelijkse internet uitgave.
 

Zaterdag 24 maart, 10.00 -13.30 uur:  Paasmarkt in Son

In ons  kerkgebouw zijn de hal en de zalen sfeervol ingericht met tafels waarop de fraaie artikelen staan uitgestald die u moeten verleiden de beurs te trekken voor de diaconie. Laat u verleiden, geniet van de sfeer en neem tevreden mee waarvoor u had betaald: puzzels, iconen, bloemstukken, stekjes, boeken, kunstnijverheidswerk, sieraden, koffie, Irakese en andere lekkernijen.
 

Zondag 25 maart, 10.00 uur: Kerkdienst in Son

Viering van Palmzondag
Vroeger toen de mensen nog tijd hadden en niet zo 'druk-druk-druk' waren als wij nu, waren er op Palmzondag twee diensten. Eén met een rode stola, vanwege de intocht van Jezus op een ezel in Jeruzalem en één met een paarse stola, waarin het lijdensverhaal van Mattheus centraal stond. Vandaar die lange traditie van de Mattheus passie op Palmzondag uit het Concertgebouw, precies om 12 uur. Ik heb een aantal jaren geleden die twee diensten achtereen eens in Son uitgeprobeerd, tot misnoegen van velen, omdat de dienst te lang duurde. Ja, daar heb ik van geleerd!
Tijdens de Palmzondagdienst van komende zondag wil ik daarom nu de nadruk leggen op de intocht en het motto is: “Vreemde koning van de Joden” (uit een lied 557 van Willem Barnard).
De laatste tijd valt mij de “andersheid” van het Jodendom en vroege Christendom steeds meer op. Dat past helemaal niet in onze tijd, waarin juist uniformiteit en navolging van de algemene hoofdstroom populair is. Denk maar eens aan het ridicule wijdverbreid gebruik om kapotte spijkerbroeken, met scheuren en gaten voor veel geld te kopen (!) en ook nog te dragen, maar tja, als (bijna) iedereen het doet wordt het een 'must'. Rare wereld! Daar tegenover stellen Jodendom en (vroege) Christendom zich te weer. Het is heilzaam om dat weer op het spoor te komen. Dat geeft voeding aan de bestaansnoodzaak van Jodendom en kerk.
Chris Mondt
 
De collectes:
Zondag is de eerste collecte voor de Pauluskerk in Rotterdam: een veilige plek voor ieder die in de Rotterdamse smeltkroes in de knel komt. Rekening Kerk in Actie: NL89 ABNA 0457 457 457  o.v.v. D050101.
De tweede collecte is voor Mother’s Union in Oeganda. Rekening Kerk in Actie: NL89 ABNA 0457 457 457  o.v.v. W009068

Aansluitend:
Laatste kans om in de kerk de fraaie artikelen te kopen die na de paasmarkt overgebleven zijn.
 

Stille week 29 – 31 maart: Kerkdiensten in St  Oedenrode

Donderdag  29 maart,   20.00 uur:  Witte Donderdag
Vrijdag         30 maart,   20.00 uur:  Goede Vrijdag
Zaterdag      31 maart,   21.00 uur:   Paaswake 
 

Zondag 1 april,  08.45 uur: Paasontbijt in Son

Vooraf aan de gezamenlijke dienst op Paasmorgen wordt er een paasontbijt gehouden. Na het ontbijt mogen de kinderen paaseieren gaan zoeken. U kunt zich nog tot zondag  25 maart opgeven bij Anneke Kauffmann, e-mail:
Kosten volwassenen € 2,50 en kinderen € 1,50.
 

Financiële actie Diaconie

Deze week heeft u de brief ontvangen over de jaarlijke financiële actie van de ambtsgroep Diaconie.
Bij de brief zit een toezeggingsformulier. U kunt indien u een toezegging wilt doen, uw formulier voor 30 april op de post doen met de retourenveloppe (met antwoordnummer) of in het postvakje van de Diaconie in de kerk.
 
Ambtsgroep Diaconie
Jeannet Venekamp