Nieuwsbrief van de protestantse gemeente te Sint oedenrode, Son en Breugel

Zaterdag 31 maart, 21.00 uur, kerkdienst in St Oedenrode

Op Stille Zaterdag vieren wij het ‘niet tevergeefs’ van Hem die ons is voorgegaan. Opstanding! Ja, wij vieren het feest van de Opstanding.  In een wereld van oorlog, haat en grote monden kunnen wij het niet genoeg herhalen: de machten en krachten van de dood hebben niet het laatste woord. Niet de cynicus, noch de hondse onverschilligheid zal regeren, maar de liefde.
Bas Stigter

Muzikale medewerking is er van de cantorij o.l.v. Maria Loohuis met Dirk Strasser op de piano en op de klarinet Edith de Jong.
Deze dienst wordt uitgezonden door www.Sonenbreugelverbindt.nl  en daar u kunt het vinden onder S&B-TV.
 

Zondag 1 april, 10.uur, Kerkdienst in Son

Paaszondag
Het inleidende woord van onze voorganger, ds Bas Stigter, is helaas verloren geraakt door een fout van de redactie. Onze bijeenkomst zal daardoor niet minder feestelijk zijn. We gedenken de opstanding van Jezus die ons leerde hoe mens te zijn.  

Collectes
De eerste collecte is voor PAX, de vredes-organisatie van de Nederlandse kerken. rekening NL03 TRIO 0390 5150 00
De tweede collecte is voor de Sozo Foundation voor jongeren in de armste gebieden van Zuid-Afrika. Rekening Kerk in Actie: NL89 ABNA 0457 457 457  o.v.v. W005828

Paasontbijt
Voorafgaand aan deze dienst is er een paasontbijt. Wij worden in het zonnetje gezet van Gods onvoorwaardelijke liefde. Tevens is er de afsluiting van het kindernevendienst project o.l.v. Jeannette Venekamp.
 

Financiële actie Diaconie

Vorige week heeft u de brief ontvangen over de financiële actie van de ambtsgroep Diaconie. Denkt u eraan om uw formulier voor 30 april op de post te doen? Dat kan via de envelop met antwoordnummer of in het postvak van de Diaconie in de kerk.
 
Ambtsgroep Diaconie
Jeannet Venekamp
 
 

Kindernevendiensten

De diensten op zondagen 8 en 15 april zijn gewisseld qua plaats. Op zondag 8 april is er dienst in Son en op zondag 15 april in St.-Oedenrode. In Woord en Daad had ik net geschreven op welke zondagen er nog kindernevendienst was. Omdat er gewisseld is van plaats is er helaas geen kindernevendienst op zondag 8 april in Son. Vanwege de vakanties in april en mei is de eerste kindernevendienst na Pasen nu op zondag 20 mei (Pinksteren) in St.-Oedenrode.
Dus even een lange pauze.
Groetjes Jeannet    
 

Contact

Voor vraag om contact en/of bezoek, om welke reden dan ook kunt u bellen:
Voor Son en Breugel:   Mw. R. Grevink, tel. 0499-472914, Mw. A. Kauffmann, tel. 0499-471879. Voor Sint-Oedenrode: Mw. T. Siertsema, tel. 0413-287697.