Nieuwsbrief, jaargang 3, # 14, 6 april 2018

Kerknieuwsbrief van de Protestantse Gemeente te Sint Oedenrode, Son en Breugel.
 

Zondag 8 april, 10.uur: Kerkdienst in Son

Het onderwerp
“De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja.”      Vorige week met Pasen klonken onze jubelzangen en vierden wij met symbolen en rituelen het grote mysterie dat Christus is opgestaan uit de dood. De vreugde, dat het leven sterker is dan de dood, is overweldigend groot. Zijn wij een week na Pasen nog steeds vol van deze vreugde? Of worstelen we met vragen en twijfels, omdat wat in ons leven en in dat van anderen gebeurt, ons met pijn en kwetsbaarheid confronteert, onze eerste aandacht en emoties vraagt? In het evangelie van deze zondag horen we over de leerlingen van Jezus die bij elkaar zijn gekomen na de opwekking van Jezus uit de dood. Met name horen we over Thomas, die door velen ongelovig wordt genoemd, maar is dat terecht? Hoort twijfel niet bij geloven? Wie twijfelt niet? Een bekende bede is: “Heer, ik geloof. Kom mijn ongeloof te hulp.”
ds. Welmoed van Seventer

De collectes
De eerste collecte is voor het werk van de diaconie van onze eigen gemeente.  Rekening NL45 RABO 0148225721, Diaconie Protestantse Gemeente St.Oedenrode, Son en Breugel.
De tweede collecte is voor Mencoldes in Colombia: hulp voor straatarme gezinnen die gevlucht zijn voor het binnenlands geweld.
Rekening Kerk in Actie: NL89 ABNA 0457 457 457  o.v.v. projectnummer: W009204
 

Dinsdag 10 April, 14.30 uur, Kerk in Son: Bijbelmiddag

Op deze middagen worden onder leiding van ds. Stigter met elkaar gedeeltes uit de Bijbel besproken. Iedereen is welkom.
De volgende bijeenkomst is op 8 mei.
Inlichtingen: Anneke Kaufmann
 

Bewegen en ontmoeten

Wandelen vanaf de kerk in Son.
Al  meer dan een jaar!
Op alle dinsdagen in de oneven weken.  Start om 14.00 uur.
Duur van de wandeling  ongeveer 1,5 uur.
De  wandelingen in de maand april zijn op 10 en 24 april.
Inlichtingen bij  Henny Vredeveld  tel. 471665 
                             Din van Hoven  tel. 460816