Nieuwsbrief, jaargang 3, # 14, 6 april 2018

Kerknieuwsbrief van de Protestantse Gemeente te Sint Oedenrode, Son en Breugel

Zondag 15 april, 10.00 uur: Kerkdienst in Sint Oedenrode

Deze dienst is voorbereid met de  Maandagochtendgroepen.

Het woord
De MO groepen hebben dit seizoen gepraat over het thema kwetsbaarheid, die van ons mensen, van God en van Jezus. Als laatste kwam de kwetsbaarheid van de schepping aan de orde en daar willen we deze viering aan wijden. Schepping is niet hetzelfde als 'milieu': het gaat bij schepping om het mogelijk maken van leven, steeds opnieuw. En daarbij is de mens de bondgenoot van de Schepper. Omdat door het eerste van Diens scheppingswoorden het Licht werd opgeroepen zullen ook wij daarom ons licht ontsteken aan de kaars van Pasen.
Geurt Baerends

De collectes
De eerste collecte is voor het ziekenhuis in Tanzania, waar Hilde van Susante werkt. Stichting Vrienden Sengerema Hospital , Amsterdam, Rekening NL07 RABO 0167  9072 20 
De tweede collecte is voor organisatie Bethanië in Moldavië, die vergeten kinderen ondersteunt. Kerk in Actie: NL89 ABNA 0457 457 457  o.v.v. projectnummer: W015101