Nieuwsbrief, jaargang 3, # 16, 20 april 2018

Kerknieuwsbrief van de Protestantse Gemeente te Sint Oedenrode, Son en Breugel
 

Zondag 22 april, 10.00 uur: Kerkdienst in Sint Oedenrode

Inleidend woord
“Hoe is jouw naam?”, vroeg ooit Mozes aan het begin van dat grote avontuur van uittocht en bevrijding aan een hem onbekende God die zich vereenzelvigde met Israël, dat volk van geknechte slaven.
“IK BEN DIE IK BEN” was het antwoord en Jezus vulde die IK BEN-naam later diverse malen aan met een naamwoordelijk deel van dat gezegde. “Ik ben de goede herder, ik ben de weg, de waarheid en het leven ….””  Etc. Hoe moeten wij dat lezen? Zeker niet Trumpiaans, louter en alleen ik-gericht. Jezus zegt niet dat alles om hem draait. Jezus geeft handen en voeten aan het feit dat God de goede herder is, Jezus belichaamt Gods weg, Gods waarheid en het leven zoals Hij dat graag ziet.
Wij lezen vandaag over de goede herder, met de wetenschap dat er ook slechte herders zijn. Daarom ontsteken wij ons licht dan ook aan het licht van de Paaskaars.
ds.Bas Stigter
 
De collectes
De eerste collecte is voor het Steunpunt Materiële Hulpvragen (SMH), opgericht door kerken en kloosters, voor de armste mensen van Eindhoven.
Rekening NL84 RABO 0158 2704 36 ten name van Ver. Dekenaat Eindhoven inzake Steunpunt Materiële Hulpvragen.
 
De tweede collecte is voor sectie Eredienst en Kerkmuziek van de PKN: pioniersplekken in Nederland en ondersteuning van jeugd en muziek in de kerken van Rwanda. 
Rekening van de Protestantse Kerk: NL10 ABNA 0444 444 777  o.v.v. collecte Eredienst en Kerkmuziek.
 
De tafel            
Nu er zondag weer avondmaal gevierd wordt, vragen wij u weer houdbare levensmiddelen mee te brengen voor de Voedselbank.
namens de diaconie, Elly Mulder