Nieuwsbrief, jaargang 3, # 17, 27 april 2018

Kerknieuwsbrief van de Protestantse Gemeente te Sint Oedenrode, Son en Breugel.

Zondag 29 april, 10.00 uur: Kerkdienst in Son

Inleidend woord
Zondag ‘Cantate’ (Zing!) is het hart van de Paastijd. Aan alle liederen zal dat te merken zijn: de vreugde spat er af, we hebben iets te vieren!
Maar direct al voor de eerste volgelingen van Jezus was daar die klemmende vraag: hoe blijft hij deel uitmaken van ons bestaan? Hoe blijft hij voor ons toch levend? Ook de evangelist Johannes kent die vraag, en beantwoordt die met het beeldverhaal van de wijnstok. Dat aloude beeld uit Wet en Profeten voor Gods proefpolder Israel: wijngaard,  wijnstok, ranken en vruchten. In de dienst worden die beelden als schilderijen naast elkaar gehangen. En wie weet lukt het dan ook om onze versie ervan daar naast te hangen. Want de vraag van de eerste volgelingen blijft ook onze vraag.
ds Sytze de Vries         

De collectes
De eerste collecte is voor De Steenuijl, de dagvoorziening voor mensen met dementie, in Breugel, Rekening NL92 RABO 0180700669.
De tweede collecte is voor TMLI in Myanmar: een hulporganisatie voor gehandicapten en hun familie in een land waar gehandicapten meestal genegeerd worden.  Rekening Kerk in Actie: NL89 ABNA 0457 457 457  o.v.v. projectnummer: W 013101
 

Vrijdag 18 mei, 9.00 – 16.00 uur: Stille Kloosterdag              

“Stilte” is het jaarthema van het leerhuis. In aansluiting daarop organiseren we als Oda-parochie samen met de protestantse gemeente een stille kloosterdag, om de stilte ook zelf te ervaren en daarin ruimte te maken voor God.
We zijn hiervoor op vrijdag 18 mei te gast bij de zusters Clarissen in Megen.
In hun klooster leiden de zusters een leven van contemplatie, gebed en zusterschap.
Stilte en eenvoud kenmerken hun dagelijks leven.
Onze stille kloosterdag wordt daarom ook geen dag van uitwisseling en discussie,
maar van gebed, lezing en meditatie. De opbouw van de dag is als volgt:
 
  9.00 uur        Vertrek vanaf Mgr. Bekkersplein 1 in Sint-Oedenrode
  9.30 uur        Aankomst in Megen en ontvangst in het klooster
10.00 uur        Bidden van de lauden (morgengebed) in onze eigen groep
10.15 uur        Koffie/thee
10.30 uur        Inleiding door zuster Johanna Schuts
11.30 uur        Stille meditatie
12.00 uur        Middaggebed met de zusters
12.30 uur        Lunch (zelf meebrengen, voor soep wordt gezorgd)
13.00 uur        Pauze - Tijd om te wandelen
14.00 uur        Lezing door broeder Hans-Peter Bartels over Franciscaans leven
15.00 uur        Koffie/thee
15.15 uur        Stille meditatie
15.45 uur        Bidden van de vespers (avondgebed) in onze eigen groep
16.00 uur        Vertrek
 
Als u wilt deelnemen aan deze stille kloosterdag, kunt u zich opgeven door een email te sturen aan het secretariaat van de Oda-parochie:
We gaan met eigen auto’s naar Megen en zullen zoveel mogelijk carpoolen. Wilt u bij het opgeven laten weten of u zelf vervoer hebt, of graag met iemand anders meerijdt.
Er zal een bescheiden bijdrage voor de dag worden gevraagd.
Het aantal deelnemers is aan een maximum gebonden, dus geeft u zich snel op om teleurstelling te voorkomen. 
Diaken Wilchard Cooijmans